Hjem | Plastikkirurgi | Brystkirurgi | Gynekomasti – Brystreduksjon menn

Gynekomasti - Brystreduksjon menn

Gynekomasti Brystreduksjon-hos-menn

Brystutvikling er ikke uvanlig hos menn. Dette betegnes gynekomasti, og kan behandles trygt og effektivt med operasjon.

Menn kan ha forstørret bryst på en eller begge sider. Denne tilstanden kan gi både funksjonelle plager og kosmetisk, sjenerende plager. En operasjon reduserer brystets størrelse, også kjent som brystreduksjon.

Det er flere metoder som er aktuelle for å redusere brystets størrelse, og den vanligste metoden kombinerer fettsuging og fjerning av brystkjertelen. Noen har såkalt pseudogynekomasti, hvor brystet primært er forstørret av fettvev, men mange har også en komponent av forstørret kjertelvev. I de tilfellene hvor det hovedsakelig er fett som er årsak til at brystene er forstørret, kan man komme i mål med fettsuging alene. Generelt kan vi si at graden av fettvev øker med økende alder. Yngre menn vil i de fleste tilfeller oppnå det beste resultatet med kjertelfjerning i tillegg til fettsugingen. Hvilken metode som egner seg best for den enkelte vurderes av plastikkirurgen under en konsultasjon.

 

Bedøvelse

Narkose

Nedetid

7-14 dager

Tid på klinikken

Totalt 4-5 timer

Kontroll

Etter 7-14 dager og etter 3–6 måneder

  • Brystreduksjon menn (gynekomasti) Kr. 39.000,-
  • - Tillegg for fettsuging Kr. 10.900,-

Bestill konsultasjon

Fyll inn relevant informasjon under «Din melding til oss». Vi kontakter deg når vi har mottatt skjemaet. 

Innholdsfortegnelse

Ofte stilte spørsmål

Behandling av forstørrede bryst hos menn – historisk tilbakeblikk

Ser vi tilbake i tid blir behandling av forstørrede bryst hos menn beskrevet så tidlig som 700 år før Kristi fødsel. Plager fra gynekomasti er altså ikke et nyere fenomen. På denne tiden ble brystvevet fjernet gjennom et snitt under brystet. I det 20. århundre ble metodene mer sofistikerte, men resultatene var ofte skuffende med stor sjanse for blødning og væskeansamling etter operasjon, tap av sensibilitet i brystvorten, skjemmende arr og konturdeformiteter på grunn av begrensningene i metodene som ble benyttet. Først på 1980-tallet ble dagens metode den mest foretrukne. Dagens metode består av blant annet fettsuging med eller uten fjerning av kjertelvev. Ved vår tidligere klinikk, Nobel Clinic, har vi utført flere hundre slike operasjoner.

Hvem egner seg for gynekomastioperasjon?

Menn har også brystvev. Årsaken til at brystvev hos menn blir forstørret skyldes hormonelle og arvelige faktorer, i tillegg til livsstil og fedme. Mange menn får hovne og ømme brystkjertler i puberteten. Dette går ofte tilbake spontant i løpet av ett til to år. Dersom det ikke går tilbake i løpet av to år, vil brystene vanligvis forbli forstørret på en side eller begge sider. Unge menn kan være plaget med ømhet og ubehag, noe som vanligvis forbedres ved en operasjon. De som har levd med gynekomasti i mange år er ofte mindre plaget av smerter og ømhet. Utover fysiske plager opplever mange kosmetisk sjenanse på grunn av brystenes utseende. Noen vegrer seg for å bruke tettsittende klær, andre er ukomfortable i bar overkropp. Vår erfaring er at pasienter som blir operert for gynekomasti er meget fornøyde med resultatet etter operasjon.

Konsultasjon – forundersøkelse før brystreduksjon hos menn med gynekomasti

Før en eventuell operasjon får man time til konsultasjon hos en av våre plastikkirurger. Bestill time hos våre plastikkirurger for en uforpliktende konsultasjon.

Mange lurer på hva en konsultasjon innebærer. Under konsultasjonen vil plastikkirurgen lytte til den enkeltes ønsker og behov. Ett av målene med konsultasjonen er å besvare alle spørsmålene den enkelte måtte ha. For å oppnå dette, setter vi av god tid. Etter konsultasjonen skal man ha god oversikt over hvilke behandlingsmuligheter som kan være aktuelle og hvilke fordeler eller ulemper de forskjellige mulighetene byr på. I samarbeid vil man da bli enige om hvilken behandling som kan være aktuell.

Ved ankomst til klinikken vil en av våre medarbeidere utlevere et skjema til utfylling i ventesonen. Selve konsultasjonen begynner inne på legekontoret, hvor man starter med å gå gjennom hva den enkelte ønsker vurdering av. Dialogen mellom pasienten og plastikkirurgen er helt avgjørende for å finne frem til hvilken behandling som er best. Man går så gjennom opplysninger som tidligere sykdommer, allergier, faste medikamenter og liknende, samtidig som kirurgen skriver journal.

På hvert kontor har vi en skjermet skiftenisje hvor pasienten kler av seg det nødvendige. Normalt fotodokumenteres det, som en standard del av journalinformasjonen. Systemet vi benytter for fotodokumentasjon er godkjent og i tråd med GDPR.

Kirurgen gjør så nødvendige undersøkelser av det aktuelle området og kommer med anbefalinger når det gjelder behandlingsmuligheter. Under konsultasjonen forsøker kirurgen å formidle et mest mulig realistisk bilde av hva den enkelte kan forvente seg etter en operasjon. Alle pasienter har forskjellige utgangspunkt, så det vil ikke være mulig å forklare eksakt hvordan resultatet vil kunne bli for den enkelte. Vårt mål ved Klinikk A er at hver enkelt pasient skal være fornøyd med sine valg, og at beslutningsgrunnlaget er best mulig når valget tas. Godt informerte pasienter tar gode valg.

Hvor plasseres arr ved gynekomastioperasjon?

Mange pasienter lurer på hvor arrene plasseres, og hvor lange de blir. Dette blir også diskutert under konsultasjonen.
Plasseringen av arr ved operasjon med brystreduksjon hos menn varierer etter metode. Ved fettsuging alene blir arrene noen millimeter lange og plasseres litt under brystet på hver side. Normalt blir det ett til to arr på hver side, altså to til fire arr totalt. Der det er behov for å fjerne kjertelvev i tillegg, blir det arr rundt nedre del av areola på begge sider, altså rundt nedre halvdel av det brune rundt brystvorten. Disse arrene kamufleres godt, og blir lite synlige når arrene er godt tilhelet.

Vår erfaring er at pasientene er godt fornøyde med arrenes plassering etter operasjon for gynekomasti.

Enkelte pasienter har tendens til større arrdannelse enn normalt, enten såkalt hypertrofiske arr eller keloid. Dette ser vi sjelden ved operasjon for gynekomasti, men dersom man har tendens til å danne større arr, diskuteres konsekvensen av dette under konsultasjonen.

Det vil være anledning til å stille spørsmål underveis og mot slutten, slik at du kan føle seg trygg på at du har fått svar på de tingene du trenger. Dersom du ønsker å booke time til operasjon, vil det være mulig under konsultasjonen. Når konsultasjonen er ferdig, følges pasientene bli til en av våre medarbeidere, hvor videre oppfølging planlegges.

For de som bor langt unna Klinikk A har vi tilbud om videokonsultasjon. Ta kontakt dersom dette er aktuelt.

Gynekomasti. Brystreduksjon menn. Arrplassering 1
Arrplassering: Arr plasseres rundt nedsiden av areola (det brune rundt brystvorten) når det fjernes kjertelvev. Arr etter fettsuging blir noen millimeter lange og plasseres litt lengre ned på brystkassen. Se illustrasjon over.

Den første tiden etter brystreduksjon hos menn - erfaringer etter gynekomastioperasjon

Vår erfaring er at de fleste pasienter har et greit forløp etter gynekomastioperasjon. Mange lurer på hvor smertefullt det er etter en slik operasjon. Pasientenes erfaringer når det gjelder smerter er forskjellige. De fleste beskriver lite ubehag og det blir sjelden rapportert og direkte smerter. Hvordan den enkelte opplever den første tiden etter operasjon varierer fra person til person. Klinikk A benytter en metode for operasjon og bedøvelse som gjør at pasientene sjelden opplever smerter de første én til to dagene etter operasjon.

Når operasjonen er ferdig, overføres pasientene til vår postoperative avdeling, hvor vårt personale passer på. Etter hvert som man våkner til, vil man få noe å drikke og noe lett å spise. Noen vil føle seg litt urolige og rastløse de første 24 -48 timer. Dette er på grunn av medisinene som gis. De første dagene erfarer de fleste at de i noen grad føler et ubehag i det opererte området. Dette vil normalt gi seg i løpet av de første 7 dagene etter operasjon.

De første to til tre døgnene tilstreber man meget rolig aktivitet. Deretter kan man gradvis gjenoppta enkel, dagligdags aktivitet og gå forsiktig oppe, men fortsatt passe på og lytte til kroppen. Etter 7 til 10 dager kan aktiviteten økes gradvis.

Man kan begynne å trene forsiktig og ta armene over hodet to til tre uker etter operasjon.

Bandasje og tape etter brystreduksjon hos menn

Under operasjonen blir det satt på Micropore tape direkte på arrene. Over dette settes små absorberende bandasjer. Disse absorberende bandasjene fjernes ved første dusj. Tapen som sitter på huden skal ikke fjernes før første kontroll på Klinikk A etter 7 til 14 dager. Tapen blir fuktig i forbindelse med dusjing, men den lufttørker fort, alternativt kan den tørkes forsiktig med hårføner.

Dusjing etter operasjon

Vi anbefaler å vente 3-4 dager med dusjing etter gynekomastioperasjon.

Etterkontroll etter brystreduksjon hos menn

Første kontroll er 7 til 14 dager etter operasjon på Klinikk A. Det endelige resultatet vil man ikke se før det har gått noe tid, vi setter derfor opp neste kontroll først etter 6 – 12 måneder. Den første tiden etter operasjon er vevet i det opererte området hovent på grunn av operasjonen. Dette er vanlig og naturlig, ettersom det er utført en operasjon. Hevelsen øker gjerne på de første dagene og begynner å avta 5 til 10 dager etter operasjon. Etter tre uker har mye av hevelsen gått tilbake. I den fasen som kommer etter dette trenger kroppen tid på å tilpasse seg den nye situasjonen. Vevet i det opererte området gjøres sakte med sikkert om til permanent, sterkt vev.

Trening etter operasjon

Mange lurer på når de kan gjenoppta trening etter operasjon. De første 2 til 3 ukene etter operasjon skal man unngå aktivitet som gir økt puls og som krever store bevegelser. Etter dette kan man gradvis øke aktiviteten, men man bør beregne 4 – 6 uker før man begynner å trene mer som normalt.

Komplikasjoner etter gynekomastioperasjon

Alle operasjoner har risiko for komplikasjoner. Den absolutte risikoen for komplikasjoner etter brystreduksjon hos menn er lav.

Blødning og infeksjon etter denne type operasjon er nærmest ikke forekommende med de metodene som benyttes ved Klinikk A.

Våre kirurger er tilgjengelige hele døgnet, hele året i forbindelse med behandlinger som er utført. For å forebygge komplikasjoner er det viktig at man følger de rådene man blir gitt i forbindelse med operasjonen, leser infoskrivet man har fått nøye og holder deg i ro den første tiden etter inngrepet.

Noen opplever forandret følelse i huden over arret. Følelsen kan være både redusert, men også forsterket, nærmest litt overfølsomt ved berøring. I langt de fleste tilfeller normaliserer følelsen seg med tiden.

I de tilfeller det foreligger asymmetri mellom høyre og venstre side vil en operasjon kunne korrigere dette. Etter operasjon vil det normalt være betydelig bedring av symmetrien.

Ønsker du å lese mer om gynekomasti?

Norsk Helseinformatikk (nhi.no) har nøytral og god informasjon om gynekomasti.
Les mer om gynekomasti på nhi.no.

Vurderinger

MrJhb82
MrJhb82
24. April, 2024
Jeg er en mann på 41 år, og jeg tok en øvre og nedre øyelokkoperasjon. Fikk god informasjon i forkant, og følte jeg ble godt veiledet gjennom hele prosessen fra første konsultasjon, på operasjonsdag, og til stingene ble tatt en uke etterpå. Jeg har ikke hatt noen komplikasjoner utenom det som er normalt, og anbefaler Klinikk A på det varmeste.
Patricia Lopez
Patricia Lopez
23. April, 2024
Strålende fornøyd med hele opplevelse både før og etter opersjonen Kirurg Ståle Buhagen fantastisk flink i det han driver med. Anbefales på det sterkeste 👍
Marianne Magdal
Marianne Magdal
26. Februar, 2024
Dr. Ståle Buhagen var veldig behagelig under konsultasjonene, lyttet var ærlig og tillitskapende. Jeg fikk god informasjon og er meget fornøyd med alt på Klinikk A.
Sara Maria Nystrand
Sara Maria Nystrand
16. Februar, 2024
Strålende fornøyd med hele opplevelsen. Veldig flott lokale, utrolig hyggelig ansatte. Jeg er super fornøyd både med konsultasjon før inngrepet, selve operasjonsdagen- da drømte jeg at jeg var på sydenreise og var strålende fornøyd når jeg våknet og hadde fått gjennomført bukoperasjon og flyttet litt fett til brystene. Jeg hadde lite smerter i etterkant- og var på topptur før to uker etter operasjon. Strålende fornøyd med resultatet. Kirurg Ståle Buhagen er veldig profesjonell, er veldig behagelig og lett å ta opp eventuelle vanskelige spørsmål man lurer på. Anbefales på det sterkeste!
Irene Flood Dalen
Irene Flood Dalen
13. Februar, 2024
Fikk utført brystforstørring med proteser hos Ståle Buhagen, en utrolig dyktig kirurg som ga meg ett fantastisk resultat og nøyaktig hva je hadde sett for meg! Nydelige lokaler, stødige og profesjonelle ansatte fra første stund og bra oppfølging gjorde dette til en god og trygg opplevelse... Anbefaler disse på det sterkeste!!
Randi Baakind
Randi Baakind
29. Januar, 2024
Kirurg Ståle Buhagen og teamet på Klinikk A kan varmt anbefales! Her blir du trygt og profesjonelt tatt i mot. Ståle er tok seg god tid under første konsultasjon slik at valget for hvilket inngrep som passet meg best ble greit å ta. På operasjonsdagen blir jeg igjen møtt av en trygg og hyggelig Ståle, samt de flinke anestesifolka! Fra oppvåkning og videre til jeg kunne reise hjem noen timer senere er det anestesisykepleier Johnny som sørger for alt man trenger, til og med en god latter☺️ Så igjen, varm anbefaling fra meg🤗 Mvh Randi
Nell Richards
Nell Richards
17. Januar, 2024
Amazing and gave full confidence from start to finish. Able to accommodate a surgery date last minute and the consultation gave all the information to go ahead. Results are perfect and follow up consultation went great.
Thomas Gruer Haakonsen
Thomas Gruer Haakonsen
2. Januar, 2024
Jeg var hos Ståle, og har gjort endringer på hele overkroppen. Igjennom hele prosessen har Ståle hjulpet meg og vært tilgjengelig. Jeg er veldig fornøyd og vil absolutt anbefale Klikk-A, fra jeg kom inn døra har alle jeg møtte der både tatt meg godt imot og tatt godt vare på meg. Hjelper også at jeg strålende fornøyd med resultatet
Klinikk A

Kontakt oss for en faglig og individuell tilpasset behandlingsplan

hjelp med åreknuter og behandlinger team klinikk a