Hjem | Plastikkirurgi | Ansiktskirurgi | Operasjon av tunge øyelokk

Operasjon av tunge øyelokk

tunge oyelokk

Øyelokksoperasjon øvre øyelokk

Vi skiller mellom øvre og nedre øyelokk. Huden på de øvre øyelokkene kan bli løs og gi symptomer i form av tunge øyelokk, innskrenket syn og følelse av å se trett ut. Dette kan behandles effektivt med operasjon av de øvre øyelokkene. Det er dokumentert meget god tilfredshet hos pasienter som har gjennomført en slik øyelokksoperasjon, som også kalles øvre øyelokksplastikk.

Øyelokkskirurgi – Tunge øyelokk

En øyelokksoperasjon er en relativt liten operasjon, hvor kirurgen fjerner overflødig hud, muskel og fett. Operasjonen er effektiv og utført korrekt vil man oppnå et naturlig resultat, med et mer våkent og åpent blikk.

Bedøvelse

Lokalbedøvelse med sedasjon eller narkose

Nedetid

3-7 dager

Tid på klinikken

Totalt 3 – 4 timer

Kontroll

Etter 7-9 dager og 3 – 6 måneder

Priser Øyelokk

  • Øvre øyelokk Fra 26.400.-
  • Nedre øyelokk/poser under øynene Fra 37.000,-
  • Øvre og nedre øyelokk Kr 49.500,-

Bestill konsultasjon

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg. Skriv gjerne litt om hva du ønsker. 

Konsultasjon før øyelokksoperasjon

Før en eventuell operasjon får man time til konsultasjon hos en av våre plastikkirurger. Under konsultasjonen vil plastikkirurgen lytte til pasientens ønsker og forventninger og vurdere hvilken behandling som kan være aktuell. Det er viktig at pasienten er godt informert og klar over hva man kan forvente av de aktuelle behandlingene. Vi setter derfor av god tid for å kunne gi god informasjon og besvare de spørsmål den enkelte har.

Etter konsultasjonen skal den enkelte ha god oversikt over hvilke behandlingsmuligheter som kan være aktuelle og hvilke fordeler eller ulemper de forskjellige mulighetene byr på. I samarbeid vil man da bli enige om hvilken behandling som kan være aktuell.

Ved ankomst til klinikken vil en av våre medarbeidere utlevere et skjema til utfylling i ventesonen. Etter å ha blitt hentet av plastikkirurgen begynner konsultasjonen på legekontoret, hvor man starter med å gå gjennom hva den enkelte ønsker vurdering av. Dialogen mellom pasienten og plastikkirurgen er helt avgjørende for å finne frem til hvilken behandling som er best. Man går så gjennom opplysninger som tidligere sykdommer, allergier, faste medikamenter og liknende, samtidig som kirurgen skriver journal. Etter dette begynner undersøkelsen.

Videokonsultasjon

For de som bor langt unna Klinikk A har vi tilbud om videokonsultasjon. Ta kontakt, dersom dette er aktuelt.

Hva er viktig ved operasjon av tunge øyelokk?

For å sikre trygg behandling og optimale resultater er det viktig at kirurgen som skal utføre operasjonen er erfaren. Våre kirurger er spesialister i plastikkirurgi og har utført et meget stort antall operasjoner på øyelokk. De kan derfor tilpasse operasjoner til den enkeltes behov, slik at resultatet blir mest mulig naturlig. Som pasient kan man føle seg trygg på at våre kirurger benytter trygge og velprøvde metoder, hvor pasientsikkerhet og sluttresultatet til enhver tid står i høysetet.

Mange velger å kombinere operasjon for tunge øyelokk og poser under øynene samtidig, altså kombinert øvre- og nedre øyelokksplastikk. Arrene etter en slik kombinert operasjon blir normalt knapt synlige. For å gjøre en best mulig vurdering av om dette kan være aktuelt, anbefaler vi å bestille time til konsultasjon.

Bestill time til uforpliktende konsultasjon

Undersøkelse av øyelokk

Undersøkelsen starter med at vi tar bilder til journalen. Klinikk A har et meget velfungerende bildedokumentasjonssystem hvor bildene går via en App på en smarttelefon. Bildene blir ikke mellomlagret på telefonen, men går direkte inn i journalsystemet via Appen. Kirurgen undersøker så øyelokkene og øyebrynene. Dette danner grunnlaget for diskusjon rundt hvilken behandling som er aktuell. For enkelte vil en øvre øyelokksplastikk være aktuelt, for andre kan kombinasjon med nedre øyelokksplastikk være aktuelt, mens for andre igjen kan et panneløft være den beste behandlingen.

Det er ikke tillatt med før og etterbilder på våre nettsider, men under konsultasjonen kan vi vise bilder av pasienter som har gjennomgått liknende operasjoner tidligere. Alle pasienter har riktignok forskjellig utgangspunkt, så det vil ikke være mulig å vise eksakt hvordan resultatet vil kunne bli for den enkelte.

Vårt mål er at hver enkelt pasient skal være fornøyd med sine valg, og at beslutningsgrunnlaget er best mulig når valget tas. Pasienter som er godt informert tar gode valg.

Blir arrene synlige etter øyelokksoperasjon?

Mange pasienter lurer også på hvor arrene plasseres, og hvor synlige de blir. Dette vil også bli diskutert under konsultasjonen. Ved øvre øyelokksplastikk blir arret plassert i folden på øvre øyelokk, slik at arret blir best mulig kamuflert og minst synlig. Hvor langt arret må bli er individuelt, og er avhengig av hvor stort hudoverskuddet er. Enkelte pasienter har tendens til større arrdannelse enn normalt, enten såkalt hypertrofiske arr eller keloid. Dette ser vi meget sjelden ved øyelokkskirurgi, men dersom man har tendens til å danne større arr, diskuteres konsekvensen av dette under konsultasjonen.

Komplikasjoner ved operasjon på øyelokk

Det er liten risiko for komplikasjoner ved øyelokksoperasjoner, og Klinikk A gjør alltid sitt ypperste for å forhindre uønskede hendelser for sine pasienter. Vår metode baserer seg på etablerte vitenskapelige metoder. Likevel er risikoen for komplikasjoner ikke lik null. Under konsultasjonen vil pasienten få informasjon om hvilken risiko et inngrep vil kunne medføre.

Det vil være anledning til å stille spørsmål underveis og mot slutten, slik at pasienten kan føle seg trygg på at hun har fått svar på de tingene hun trenger. Dersom man ønsker å booke time til operasjon, vil det være mulig under konsultasjonen. Når konsultasjonen er ferdig, vil pasientene bli fulgt til en av våre medarbeidere, hvor eventuell videre oppfølging planlegges.

Øvre øyelokksplastikk kan utføres i lokalbedøvelse

Operasjon på øvre øyelokk kan fint utføres i lokalbedøvelse. Vår erfaring er at de aller fleste tolererer dette greit. Etter at bedøvelsen er satt og huden er bedøvet utføres operasjonen uten at det medfører smerter for pasienten. Dersom det er planlagt operasjon i ren lokalbedøvelse, anbefaler vi våre pasienter å ta Paracet og eventuelt Ibux i forkant, så lenge de tolererer denne type smertestillende. Øvre øyelokksplastikk kan også utføres i narkose. Hvorvidt lokalbedøvelse eller narkose er aktuelt avtales med plastikkirurgen under konsultasjonen før operasjon.

Ønsker du å lese mer om operasjon av øyelokk?

Norsk Helseinformatikk (nhi.no) har nøytral og god informasjon om øvre øyelokksplastikk og nedre øyelokksplastikk, altså operasjon av tunge øyelokk og poser under øynene.

Les mer om operasjon av øyelokk her