Hjem | Plastikkirurgi | Liposkulptur / fettsuging | Liposkulptur – Fettsuging nakke – Buffalo hump

Buffalo hump - Liposkulptur - Fettsuging nakke

Buffalo hump – nakke

Buffalo hump (pukkel nakke) er benevnelsen på en fettansamling øverst på ryggen. Denne ansamlingen av fett ligger i midtlinjen, i overgangen mellom nakke og rygg. Denne tilstanden forekommer oftest spontant, men kan også være uttrykk for sykdom.

Buffalo hump behandling (Fettsuging) 

Dette er et mindre vanlig inngrep, men gjøres regelmessig, med gode resultater og fornøyde pasienter. Mange opplever tilstanden som skjemmende, men det finnes trygg og god behandling. 

Behandlingen består av fettfjerning i det aktuelle området og er effektiv og trygg når det utføres korrekt. Metoden vi benytter ved Klinikk A er fettsuging, eller liposkulptur. Vår erfaring er at pasientene er meget godt fornøyd med resultatet etter fettsuging av buffalo hump.

Bedøvelse

Narkose/ Sedasjon

Nedetid

3-7 dager

Tid på klinikken

Totalt 3-4 timer

Kontroll

Etter 7-14 dager og 3–6 måneder

Fettansamling i overgangen mellom nakke og rygg (buffalo hump) behandles trygt og effektivt med fettsuging, også kjent som liposkulptur. Operasjonen utføres vanligvis i narkose, men det er også mulig å benytte sedasjon. Under operasjonen fylles området som skal fettsuges med bedøvelsesvæske som forbereder vevet på fettsugingen. Selve fettsugingen utføres med tynne kanyler som ved hjelp av vakuum fjerner fettcellene. Det blir vanligvis 1 til 3 sting som må fjernes.

Det blir vanligvis 1 til 3 små arr etter operasjon. Disse lukkes med 1 til 2 sting som fjernes etter 1 til 2 uker. Arrene plasseres slik at de blir minst mulig synlige i nærheten av området som skal opereres. Lengden på arrene blir maksimalt 10 mm. 

Det er flere grunner til at pasienter ønsker å fjerne en buffalo hump. En fettansamling på nakken i overgangen mellom nakke og rygg er for mange først og fremst sjenerende kosmetisk. For enkelte kan fettansamlingen imidlertid bli så stor at den gir ubehag når man ligger på rygg, sitter i stol eller liknende.

Kroppsholdning er en faktor, men når det foreligger en fettansamling i dette området, kommer man sjelden i mål med endring i kroppsholdningen alene. Fysikalsk behandling og Yoga kan prøves for å påvirke kroppsholdningen. Før en eventuell operasjon kan det være aktuelt å utrede området med  MR,  CT eller ultralyd for å utelukke annen sykdom.

Medisinske årsaker til buffalo hump kan være sykdom med overproduksjon av binyrebarkhormon (for eksempel Cushing syndrom), medikamentbruk som inneholder kortison (corticosteroider), virvelsøylesykdom (Cervical kyfose) eller annet.

For å avklare om operasjon av buffalo hump kan være aktuelt, anbefaler vi å sette opp time til konsultasjon hos en av våre plastikkirurger. Dersom du bor langt fra Oslo kan vi gjøre dette over Teams.

Før en eventuell operasjon får du time til konsultasjon hos en av våre plastikkirurger. Bestill time hos våre plastikkirurger for en uforpliktende konsultasjon.

Mange lurer på hva en konsultasjon innebærer. Under konsultasjonen vil plastikkirurgen lytte til den enkeltes ønsker og behov. Ett av målene med konsultasjonen er å besvare alle spørsmålene den enkelte måtte ha. For å oppnå dette, setter vi av god tid. Etter konsultasjonen skal man ha god oversikt over hvilke behandlingsmuligheter som kan være aktuelle og hvilke fordeler eller ulemper de forskjellige mulighetene byr på. I samarbeid vil man da bli enige om hvilken behandling som kan være aktuell.

Ved ankomst til klinikken vil en av våre medarbeidere utlevere et skjema til utfylling i ventesonen. Selve konsultasjonen begynner inne på legekontoret, hvor man starter med å gå gjennom hva den enkelte ønsker vurdering av. Dialogen mellom pasienten og plastikkirurgen er helt avgjørende for å finne frem til hvilken behandling som er best. Man går så gjennom opplysninger som tidligere sykdommer, allergier, faste medikamenter og liknende, samtidig som kirurgen skriver journal.

På hvert kontor har vi en skjermet skiftenisje hvor pasienten kler av seg det nødvendige. Normalt fotodokumenteres det, som en standard del av journalinformasjonen. Systemet vi benytter for fotodokumentasjon er godkjent og i tråd med GDPR.

Kirurgen gjør så nødvendige undersøkelser av det aktuelle området og kommer med anbefalinger når det gjelder behandlingsmuligheter. Under konsultasjonen forsøker kirurgen å danne et mest mulig realistisk bilde av hva den enkelte kan forvente seg etter en operasjon. Vårt mål ved Klinikk A er at hver enkelt pasient skal være fornøyd med sine valg, og at beslutningsgrunnlaget er best mulig når valget tas. Godt informerte pasienter tar gode valg.

Operasjonen utføres vanligvis i narkose. Pasientene møter fastende på Klinikk A operasjonsdagen, har vasket seg med Hibiscrub og tatt forordnet medisin. Man skal ikke drikke eller spise de siste 6 timene før operasjon bortsett fra forordnet medisin. I praksis betyr det vanligvis at man ikke skal spise eller drikke før operasjonen på selve operasjonsdagen.
Anestesipersonalet tar en kort prat for å forsikre at alt er klart for narkosen.
Etter dette føres man inn til plastikkirurgen hvor man avklarer eventuelle spørsmål, kler av seg før kirurgens påtegninger og ikler seg klinikkens morgenkåpe og tøfler. Personlig tøy og verdisaker plasseres i en boks som følger pasienten gjennom hele oppholdet på klinikken.
Etter dette føres man inn til operasjonsstuen hvor man blir møtt av operasjonssykepleier og anestesipersonalet. Pasienten klargjøres nå til operasjonen. Dette innebærer at operasjonsfeltet vaskes og dekkes sterilt, man legger seg ned i korrekt posisjon på operasjonsbordet og intravenøs tilgang for anestesistoffene sikres med et lite stikk i armen. Man sovner raskt når anestesi begynner, og de fleste beskriver en god og behagelig søvn når de våkner. Selve operasjonen tar en kort time, og man merker ingen ting til selve operasjonen.

Vår erfaring er at de fleste pasienter har et greit forløp etter operasjon for buffalo hump. Mange lurer på hvor smertefullt det er etter en slik operasjon. De fleste beskriver noe ubehag, men direkte smerter blir sjelden rapportert. Men hvordan den enkelte opplever den første tiden etter operasjon varierer fra person til person.
Når operasjonen er ferdig, overføres pasientene til vår postoperative avdeling, hvor vårt personale passer på. Etter hvert som man våkner til, vil man få noe å drikke og noe lett å spise. Mange pasienter erfarer at man føler seg litt trøtt og uopplagt de første timene. Noen vil føle seg litt urolige og rastløse de første 24 – 48 timer. Dette er på grunn av medisinene som gis. De første dagene erfarer de fleste at de i noen grad føler et ubehag i det opererte området. Dette vil normalt gi seg i løpet av de første 7 til 10 dagene etter operasjon.

De første to til tre døgnene tilstreber man meget rolig aktivitet. Deretter kan man gradvis gjenoppta enkel, dagligdags aktivitet, men fortsatt passe på og lytte til kroppen. Etter 7 til 10 dager kan aktiviteten økes gradvis. Trening gjenopptas 3 til 4 uker etter operasjon, men man skal da lytte til kroppen.

Det bandasjeres med Micropore tape og absorberende bandasje. Over dette tapes det med elastisk tape for å oppnå en viss grad av kompresjon. Denne tapen sitter på til den faller av av seg selv, eller til stingene fjernes på Klinikk A. Vi benytter ikke kompresjonsplagg ved denne operasjonen. Den elastiske tapen tåler ikke å bli våt. Ved dusjing må man unngå vann på bandasjen.

Første kontroll er 7 til 14 dager etter operasjon på Klinikk A. Det endelige resultatet vil man ikke se før det har gått noe tid, vi setter derfor opp neste kontroll først etter 6-12 måneder. Den første tiden etter operasjon er vevet i det opererte området hovent på grunn av operasjonen. Dette er vanlig og naturlig, ettersom det er utført en operasjon. Hevelsen øker gjerne på de første dagene og begynner å avta 3 til 10 dager etter operasjon. Etter tre uker har mye av hevelsen gått tilbake. I den fasen som kommer etter dette trenger kroppen lang tid på å tilpasse seg den nye situasjonen. Vevet i det opererte området gjøres sakte med sikkert om til permanent, sterkt vev. Denne prosessen kaller vi modningsfasen og varer teoretisk i inntil to år, men dette merker man normalt lite til i hverdagen.

Mange lurer på når de kan gjenoppta trening etter operasjon. De første 1 til 2 ukene etter operasjon skal man unngå aktivitet som gir økt puls og som krever store bevegelser. Etter dette kan man gradvis øke aktiviteten, men man bør beregne 3-4 uker før man kan begynner å trene som normalt.
De som har kontorjobb kan normalt forvente å gå tilbake på jobb allerede dagen etter operasjon.

Alle operasjoner har risiko for komplikasjoner. Den absolutte risikoen for komplikasjoner etter operasjon for buffalo hump er lav.

En eventuell blødning oppstår vanligvis før man forlater klinikken, men kan også oppstå hjemme og da vanligvis innen de to første døgnene etter inngrepet. Slike blødninger skyldes operasjonen, og kommer oftest av at en liten blodåre åpner seg etter operasjonen. En blødning merkes vanligvis ved raskt innsettende spreng og hevelse i det aktuelle området. Selve blødningen er oftest på innsiden av huden og er ikke farlig, men kan kreve en reoperasjon, altså en ny operasjon. Kirurgen vil da fjerne blodet og stoppe blødningen.

Våre kirurger er tilgjengelige hele døgnet, hele året i forbindelse med behandlinger som er utført. Ved rask og riktig behandling av en slik blødning, vil denne komplikasjonen ikke ha noen betydning for sluttresultatet. For å forebygge en slik blødning etter operasjon, er det veldig viktig at man følger de rådene man blir gitt i forbindelse med operasjonen, leser infoskrivet man har fått nøye og holder deg i ro den første tiden etter inngrepet.

Økende rødme, hevelse, ømhet, sekresjon av puss fra operasjonssåret eller generell sykdomsfølelse kan være tegn på infeksjon. I så tilfelle må operasjonssåret tilses av kirurgen. Av og til holder det med sårskift, og ofte behandles det da også med antibiotika.

Noen opplever forandret følelse i huden over arret. Følelsen kan være både redusert, men også forsterket, nærmest litt overfølsomt ved berøring. I langt de fleste tilfeller normaliserer følelsen seg med tiden.

Ønsker du å lese mer om fettsuging?

Du finner nøytral og god informasjon om fettsuging på Norsk helseinformatikk (nhi.no)