Bukplastikk

Fettsuging mage
Etter svangerskap, stor vektreduksjon eller med alderen opplever noen at de får løs og overflødig hud på magen som ikke lar seg trene eller slanke bort. Dette kan være sjenerende og gi plager som sår, lukt og eksem. En bukplastikk (mageplastikk) er en operasjon som fjerner overflødig hud og dermed strammer opp huden på magen. Ved Klinikk A skiller vi mellom tre forskjellige former for bukplastikk, full bukplastikk (stor mageplastikk), nedre bukplastikk (mini mageplastikk) og modifisert bukplastikk (hovedsakelig operasjon for delte magemuskler, såkalt rektusdiastase). Under en konsultasjon vil plastikkirurgen vurdere hvilken metode som er best egnet for den enkelte. Ta kontakt for en uforpliktende konsultasjon hos våre plastikkirurger.

Bedøvelse

Narkose

Nedetid

7-21 dager

Tid på klinikken

Totalt 4-5 timer

Kontroll

Etter 7-14 dager og 3-6 måneder

Fakta om bukplastikk

  • PrisKlikk her for prisliste
  • Operasjonstid: 2-3 timer
  • Total tid på klinikken: 4-5 timer
  • Bedøvelse: Lokalbedøvelse med sedasjon eller narkose
  • Kompresjonstøy: Døgnet rundt i 1 uke, deretter dagtid i 3 uker.
  • Kontroll: Etter 8 dager og etter 3 – 6 måneder
  • Nedetid: 7-21 dager avhengig av størrelse på operasjonen
  • Fjerning av sting: Ingen sting skal fjernes

Bestill konsultasjon

Ved en bukplastikk fjernes overflødig hud. For å oppnå et best mulig resultat etter operasjon utføres ofte fettsuging. Kirurgen kan også sy sammen magemusklene, dersom det foreligger delte magemuskler. Noen pasienter er primært plaget av lokale fettansamlinger, og har ikke overflødig hud. I disse tilfellene kan fettsuging (liposkulptur) alene være tilstrekkelig. Hvilken operasjon, og hvorvidt det er hensiktsmessig med fettsuging eller muskeloppstramming avklares under konsultasjonen før operasjon.

Full bukplastikk, er en operasjon som strammer opp huden over og under navlen. For å oppnå dette vil det bli arr ved navlen i tillegg til arret nederst på magen. For å oppnå et best mulig resultat kombineres ofte full bukplastikk med fettsuging. Hvilket område eller hvilke områder som er aktuelle for fettsuging avklares under konsultasjon før operasjon. Ved full bukplastikk har kirurgen full oversikt over magemusklene og kan korrigere en eventuell rektusdiastase.
Nedre bukplastikk, også kjent som minibuk eller mini bukplastikk, er en operasjon som strammer opp huden under navlen. Ved denne operasjonen blir det arr nederst på magen som plasseres slik at det vil dekkes av normalt undertøy. Ved fettansamlinger og moderat løs hud over navlen bidrar fettsuging (liposkulptur) til å forme dette området, samtidig som fettsuging i seg selv kan ha en strammende effekt på huden.
Modifisert bukplastikk er en operasjon som strammer opp midtlinjen ved rektusdiastase (delte magemuskler). Ved denne operasjonen blir det arr nederst på magen som plasseres slik at dekkes av normalt undertøy. Dette arret blir oftest kortere enn ved nedre- og full bukplastikk. Vanligvis utføres fettsuging (liposkulptur) for å oppnå et best mulig resultat.

Pasientene som vurderer bukplastikk har forskjellige plager. Dette gjelder både kvinner og menn. Mange har kosmetisk sjenerende plager, som at huden er noe løs, eller at det er noe mer fylde i enkelte områder. Moderate forandringer kan gå bort ved hjelp av trening og kosthold, men for mange har dette begrenset effekt. En bukplastikk vil kunne behandle dette trygt og effektivt, hvor huden på magen blir fastere og uønskede fettansamlinger fjernes.

I forbindelse med svangerskap eller generell vektøkning strekkes huden. Ved tilbakelagt svangerskap eller vektnedgang opplever mange kvinner at huden mister spenst og elastikk. Økende alder bidrar også til at hudens evne til å gjenvinne sin opprinnelige fasthet svekkes. Hos noen blir resultatet overflødig hud, hvor huden kan legge seg i en fold nederst på magen. Noen opplever også dette over navlen, slik at huden blir liggende i en slags fold enten over navlen alene, men ofte også i kombinasjon med en fold nederst på magen. Fold på magen kan føre til at huden gnisser, og noen plages derfor med irritasjon, fukt og ubehag i folden. I disse tilfellene er det oftest aktuelt med full bukplastikk. Full bukplastikk er en effektiv behandling mot disse plagene, hvor overflødig hud fjernes slik at folden forsvinner og magen blir flatere. Ofte kombineres bukplastikk med liposkulptur (fettsuging) og korreksjon av delte magemuskler (sy sammen magemusklene).

Magemusklene kan ha større avstand enn normalt, dette heter rektusdiastase på fagspråket, også kjent som delte magemuskler. Tilstanden forkommer oftere hos kvinner, men også menn har denne tilstanden. Den viktigste årsaken til delte magemuskler er gjennomgått svangerskap. Vektøkning er en annen årsak og hos enkelte forekommer tilstanden spontant. I forbindelse med svangerskap og vektøkning blir hele bukveggen strukket, og magemusklene kommer lenger fra hverandre. I mange tilfeller trekker magemusklene seg tilbake til opprinnelig posisjon etter endt svangerskap eller vektnedgang, men ikke hos alle. Mange lever godt med en rektusdiastase og har minimale plager.

Noen pasienter har imidlertid uttalte plager fra korsrygg og bekken, til tross for forsøk på opptrening. Dette kan arte seg som «låsninger» i ryggen, ubehag i rygg ved dagligdagse aktiviteter som støvsuging, stå på ett ben, jogging og liknende. Når indikasjonen er god, vil det å sy sammen de delte magemusklene kunne medføre betydelig symptomlindring. Når magemusklene sys sammen vil midjen bli smalere.

Før en eventuell operasjon får man time til konsultasjon hos en av våre plastikkirurger. Bestill time hos våre plastikkirurger for en uforpliktende konsultasjon.

Mange lurer på hva en konsultasjon innebærer. Under konsultasjonen vil plastikkirurgen lytte til den enkeltes ønsker og behov. Ett av målene med konsultasjonen er å besvare alle spørsmålene den enkelte måtte ha. For å oppnå dette, setter vi av god tid. Etter konsultasjonen skal man ha god oversikt over hvilke behandlingsmuligheter som kan være aktuelle og hvilke fordeler eller ulemper de forskjellige mulighetene byr på. I samarbeid vil man da bli enige om hvilken behandling som kan være aktuell.

Ved ankomst til klinikken vil en av våre medarbeidere utlevere et skjema til utfylling i ventesonen. Selve konsultasjonen begynner inne på legekontoret, hvor man starter med å gå gjennom hva den enkelte ønsker vurdering av. Dialogen mellom pasienten og plastikkirurgen er helt avgjørende for å finne frem til hvilken behandling som er best. Man går så gjennom opplysninger som tidligere sykdommer, allergier, faste medikamenter og liknende, samtidig som kirurgen skriver journal.

På hvert kontor har vi en skjermet skiftenisje hvor pasienten kler av seg det nødvendige. Normalt fotodokumenteres det, som en standard del av journalinformasjonen. Systemet vi benytter for fotodokumentasjon er godkjent og i tråd med GDPR.

Kirurgen gjør så nødvendige undersøkelser av det aktuelle området og kommer med anbefalinger når det gjelder behandlingsmuligheter. Under konsultasjonen forsøker kirurgen å formidle et mest mulig realistisk bilde av hva den enkelte kan forvente seg etter en operasjon. Alle pasienter har forskjellige utgangspunkt, så det vil ikke være mulig å forklare eksakt hvordan resultatet vil kunne bli for den enkelte. Vårt mål ved Klinikk A er at hver enkelt pasient skal være fornøyd med sine valg, og at beslutningsgrunnlaget er best mulig når valget tas. Godt informerte pasienter tar gode valg.

Det er ikke tillatt å vise før- og etterbilder på nettsider i Norge. Under konsultasjonen er det imidlertid tillatt å vise før- og etterbilder. Kirurgen kan da vise eksempler på pasienter som har gjennomgått liknende operasjoner.

Vår erfaring er at de fleste pasienter har et greit forløp etter bukplastikk. Mange lurer på hvor smertefullt det er etter en slik operasjon. Pasientenes erfaringer når det gjelder smerter er forskjellige. De fleste beskriver noe ubehag og det blir vanligvis ikke rapportert om direkte smerter. Hvordan den enkelte opplever den første tiden etter operasjon varierer fra person til person. Klinikk A benytter en metode for operasjon og bedøvelse som gjør at pasientene sjelden opplever intense smerter de første to dagene etter operasjon.

Når operasjonen er ferdig, overføres pasientene til vår postoperative avdeling, hvor vårt personale passer på. Etter hvert som man våkner til, vil man få noe å drikke og noe lett å spise. Noen vil føle seg litt urolige og rastløse de første 24 -48 timer. Dette er på grunn av medisinene som gis. De første dagene erfarer de fleste at de i noen grad føler et ubehag i det opererte området. Dette vil normalt gi seg i løpet av de første dagene etter operasjon.

De første to til tre døgnene tilstreber man meget rolig aktivitet. Deretter kan man gradvis gjenoppta enkel, dagligdags aktivitet og gå forsiktig oppe, men fortsatt passe på og lytte til kroppen. Etter 7 til 10 dager kan aktiviteten økes gradvis. Man kan begynne å trene forsiktig tre uker etter operasjon. Dersom magemusklene er sydd sammen, venter man 8 til 12 uker før full kraftutfoldelse med magemusklene.

Under operasjonen blir det satt på Micropore tape direkte på arrene. Over dette settes absorberende bandasjer. Disse absorberende bandasjene fjernes ved første dusj. Tapen som sitter på huden skal ikke fjernes før første kontroll på Klinikk A etter 7 til 14 dager. Tapen blir fuktig i forbindelse med dusjing, men den lufttørker fort, alternativt kan den tørkes forsiktig med hårføner. Du kan dusje 4 dager etter operasjon.

Under operasjonen blir det satt på Micropore tape direkte på arrene. Over dette settes absorberende bandasjer. Disse absorberende bandasjene fjernes ved første dusj. Tapen som sitter på huden skal ikke fjernes før første kontroll på Klinikk A etter 7 til 14 dager. Tapen blir fuktig i forbindelse med dusjing, men den lufttørker fort, alternativt kan den tørkes forsiktig med hårføner. Du kan dusje 4 dager etter operasjon.

Vi anbefaler å vente 3-4 dager med dusjing etter bukplastikk.

Første kontroll er 7 til 14 dager etter operasjon på Klinikk A. Det endelige resultatet vil man ikke se før det har gått noe tid, vi setter derfor opp neste kontroll først etter 6 – 12 måneder. Den første tiden etter operasjon er vevet i det opererte området hovent på grunn av operasjonen. Dette er vanlig og naturlig, ettersom det er utført en operasjon. Hevelsen øker gjerne på de første dagene og begynner å avta 5 til 10 dager etter operasjon. Etter tre uker har mye av hevelsen gått tilbake. I den fasen som kommer etter dette trenger kroppen tid på å tilpasse seg den nye situasjonen. Vevet i det opererte området gjøres sakte med sikkert om til permanent, sterkt vev.

Alle operasjoner har risiko for komplikasjoner. Den absolutte risikoen for komplikasjoner etter bukplastikk er lav.

Blødning og infeksjon etter denne type operasjon er nærmest ikke forekommende med de metodene som benyttes ved Klinikk A.

Våre kirurger er tilgjengelige hele døgnet, hele året i forbindelse med behandlinger som er utført. For å forebygge komplikasjoner er det viktig at man følger de rådene man blir gitt i forbindelse med operasjonen, leser infoskrivet man har fått nøye og holder deg i ro den første tiden etter inngrepet.

Noen opplever forandret følelse i huden over arret. Følelsen kan være både redusert, men også forsterket, nærmest litt overfølsomt ved berøring. I langt de fleste tilfeller normaliserer følelsen seg med tiden.

Ofte stilte spørsmål

Snittet legges nederst på magen, under bikinilinjen. Du vil få et arr som følger trusekanten på tvers av magen. Det er ulikt fra person til person hvordan arr huden danner. Normalt er at arret er rødlig i begynnelsen og blekner etter hvert. Noen hudtyper utvikler mørkere arr enn andre.
Smerte oppleves veldig individuelt. Noen opplever nummenhet, andre opplever mer stikkende smerter i operasjonsområdet. Du vil få med smertestillende fra klinikken før du reiser hjem, som du kan ta dersom du opplever at det er vondt.
Kosmetisk kirurgi gir ikke rett til sykmelding. Noen bukplastikker som gjøres med medisinsk indikasjon kan gi rett til sykmelding. Dette vil du få svar på ved en konsultasjon hos oss.

Det legges noen ganger dren ved bukplastikk. Dersom det skulle bli nødvendig, vil du få nøye og god informasjon om hvordan du skal forholde deg. Dren fjernes normalt etter 2-3 dager.

Ønsker du å lese mer om bukplastikk?

Norsk helseinformatikk har god og nøytral informasjon om bukplastikk.

Les mer om bukplastikk på nhi.no