Hjem | Plastikkirurgi | Brystkirurgi | Brystforstørrelse med proteser

Brystforstørrelse med proteser

Brystforstørrelse med proteser

Et av de vanligste inngrepene innen plastikkirurgi er brystforstørring (brystforstørrelse med proteser). Det kan utføres ved å legge inn brystproteser av silikon eller ved transplantasjon av eget fett.

Det er flere grunner til at kvinner ønsker brystforstørrelse. Det kan være manglende utvikling av bryst, små bryst eller at brystene har mistet form og fasong etter svangerskap og amming. Noen kvinner har asymmetriske bryst eller unormal fasong og ønsker å jevne ut dette.

Klinikk A benytter brystproteser fra Mentor som er verdensledende innen brystestetikk. I over 30 år har Mentor levert silikonimplantater av høy kvalitet, vitenskapsbaserte innovasjoner og de beste resultatene for pasientene. Mentor er en del av Johnson & Johnson Family of Companies. Sammen med Mentor kan Klinikk A levere et stort utvalg av varianter av brystproteser og vi er opptatt av å finne den protesen som passer din kropp best.

Kontakt oss gjerne om du ønsker mer informasjon om brystforstørrelse/ brystforstørring med silikonproteser eller med eget fett. Les mer om brystforstørrelse med eget fett

Bedøvelse

Narkose

Nedetid

3 - 14 dager

Tid på klinikken

Totalt 3 – 4 timer

Kontroll

Etter 7 - 14 dager og 3 – 6 måneder

  • Brystforstørrelse - Mentor protese (fra) Kr. 39.900,-
  • Brystforstørrelse med protese og eget fett (hybridoperasjon) Kr. 63.000,-
  • Endoskopisk brystforstørrelse (arr i armhulen) Kr. 67.900,-
  • Brystforstørrelse eget fett (fra) Kr. 69.000,-
  • Brystløft kombinert med forstørrelse (fra) Kr. 70.000,-

Bestill konsultasjon

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg. Skriv gjerne litt om hva du ønsker. 

Innholdsfortegnelse

Vanlige spørsmål om brystforstørrelse med proteser

Runde eller dråpeformede brystproteser - valg av protese

Det finnes mange forskjellige typer brystproteser for brystforstørrelse. Protesene er runde eller dråpeformede, har glatt eller ru overflate og har forskjellig fasthet i silikonstrukturen. Kirurgen vil i samarbeid med pasienten finne den protesen som er best egnet. Dette avhenger av mange faktorer, hvor mye avhenger av pasientens ønsker.

Den vanligste fasongen på silikonproteser for brystforstørring er for tiden runde proteser, hvor overflaten er glatt eller nanoteksturert. Vårt mål er at hver enkelt pasient skal være fornøyd med sine valg, og at beslutningsgrunnlaget er best mulig når valget tas. Slik oppnår vi naturlige, varige og gode resultater.

Hva påvirker størrelsen på silikonproteser?

Størrelsen på silikonproteser oppgis enten i ml (milliliter), cc (kubikkcemtimeter) eller i g (gram). Disse begrepene brukes om hverandre og har omtrent tilsvarende verdier. De vanligste størrelsene på silkonproteser er mellom 200 ml og 350 ml. For en gjennomsnittlig kvinne, vil dette kunne gi en forstørring av brystet fra cup-størrelse B til C, avhengig av type BH.

Det er hovedsakelig to mål på protesen som er avgjørende for størrelsen på protesen. Det første er diameteren på protesen, det andre er projeksjonen på protesen. Når det gjelder valg av diameter på protesen, er dette avhengig av kvinnens anatomi. Hvert enkelt bryst har et naturlig «fotavtrykk» på brystkassen. Dette fotavtrykket er forskjellig for den enkelte kvinne, og kan også være forskjellig på hvert av brystene hos den enkelte pasient. Brystets fotavtrykk dikterer i stor grad diameteren for protesen, men kirurgen kan øke eller minske diameteren noe ut fra pasientens ønsker og behov.
Det neste som er avgjørende for protesestørrelse er hvilken projeksjon protesen skal ha. Projeksjon er en betegnelse på høyden på protesen, altså hvor mye protesen står ut. Her skiller vi mellom moderat projeksjon, stor projeksjon og ekstra stor projeksjon, hvor størrelsen på protesen er størst i protesene med ekstra stor projeksjon.

Under en konsultasjon vil kirurgen måle brystets fotavtrykk og på bakgrunn av pasientens ønsker komme med anbefaling om protesetype og protesestørrelse.

Konsultasjon - forundersøkelse før en eventuell brystforstørring

Før en eventuell operasjon får man time til konsultasjon hos en av våre plastikkirurger. Bestill time til uforpliktende konsultasjon hos en av våre plastikkirurger. Mange lurer på hva en konsultasjon innebærer. Under konsultasjonen vil plastikkirurgen lytte til den enkeltes ønsker og behov. Ett av målene med konsultasjonen er å besvare alle spørsmålene den enkelte måtte ha. For å oppnå dette, setter vi av god tid. Etter konsultasjonen skal man ha god oversikt over hvilke behandlingsmuligheter som kan være aktuelle og hvilke fordeler eller ulemper de forskjellige mulighetene byr på. I samarbeid vil man da bli enige om hvilken behandling som kan være aktuell.

Ved ankomst til klinikken vil en av våre medarbeidere utlevere et skjema til utfylling i ventesonen. Selve konsultasjonen begynner inne på legekontoret, hvor man starter med å gå gjennom hva den enkelte ønsker vurdering av. Dialogen mellom pasienten og plastikkirurgen er helt avgjørende for å finne frem til hvilken behandling som er best. Man går så gjennom opplysninger som tidligere sykdommer, allergier, faste medikamenter og liknende, samtidig som kirurgen skriver journal. Etter dette begynner undersøkelsen.

På hvert kontor har vi en skjermet skiftenisje hvor pasienten kler av seg det nødvendige. Vi tar så bilder til journalen. Klinikk A har et meget velfungerende bildedokumentasjonssystem hvor bildene går via en App på smarttelefonen. Bildene blir ikke mellomlagret på telefonen, men går direkte inn i journalsystemet via Appen. Brystene undersøkes så, hvor nødvendige mål tas. Dette danner grunnlaget for diskusjon rundt hvilken behandling som er aktuell, så som størrelse på proteser, hybridoperasjon med flytting av eget fett, brystløft eller andre behandlinger.

3D simulering av bryst ved brystforstørring

Klinikk A tilbyr 3D simulering under konsultasjon for å vise pasientene hva man kan forvente seg etter en brystforstørring. 3D simuleringen foregår slik at det tas bilder med Appen Arbrea på en iPad. Applikasjonen krever at vi tar ett mål av brystene, før bildene raskt bearbeides i Arbrea. Deretter kan vi vise en simulering av hvordan det kan se ut etter en brystforstørring, enten med spesifikke silikonproteser eller med eget fett. Man vil da kunne demonstrere hvilken visuell effekt forskjellige proteser kan ha. En av fordelene med Arbrea 3D simulering er at man også kan simulere effekten av brystforstørring kombinert med brystløft. Systemet er ikke knyttet til skyløsninger, og bilder av simulering lagres enkelt i vårt journalsystem. Personvernet ivaretas altså trygt og sikkert.

Størrelse på silikonproteser ved brystforstørring

Ønskene for egne bryst er individuelle. Noen ønsker en moderat økning i størrelse, mens andre ønsker en mer markant forstørring. Noen har helt konkrete forventninger til hvordan brystene skal bli etter en operasjon. I så tilfelle er det en fordel om man medbringer bilder for å illustrere hva man ønsker. Det neste blir da å se på hvilken protesestørrelse som kan være aktuell. Man tar på seg en BH som er tilpasset denne øvelsen, hvor man prøver forskjellige protesestørrelser i Bhen. Man vil da kunne få et nokså realistisk inntrykk av hva man kan forvente. Kombinert med 3D simulering vil man få et mest mulig realistisk inntrykk av hva man kan forvente seg.
Det er ikke tillatt med før og etterbilder på våre nettsider, men under konsultasjonen kan vi vise bilder av pasienter som har gjennomgått liknende operasjoner tidligere. Alle pasienter har riktignok forskjellig utgangspunkt, så det vil ikke være mulig å vise eksakt hvordan resultatet vil kunne bli for den enkelte.

Når pasienten og plastikkirurgen har blitt enige om protesestørrelsen, vil man diskutere valg av protesetype. Det finnes forskjellige typer silikonproteser med forskjellige egenskaper. Den vanligste fasongen på silikonproteser for brystforstørring er for tiden runde proteser, hvor overflaten er glatt eller nanoteksturert. Hvilket protesevalg som er riktig for den enkelte avhenger av mange faktorer, og plastikkirurgen vil komme med sin anbefaling basert på den enkeltes ønsker og behov. Vårt mål er at hver enkelt pasient skal være fornøyd med sine valg, og at beslutningsgrunnlaget er best mulig når valget tas. Godt informerte pasienter tar gode valg.

Hvor plasseres arr ved brystforstørring med proteser?

Mange pasienter lurer også på hvor arrene plasseres, og hvor lange de blir. Dette vil også bli diskutert under konsultasjonen. Den vanligste plasseringen av arr er i folden under brystet. Lengden på arrene er fra 3 til 5 cm avhengig av metode og valg av protese. Når en myk protese velges, kan arret bli ned mot 3 cm. De fleste får smale arr, og de færreste pasienter sjeneres av arret og arrets plassering under brystet. Det finnes imidlertid flere alternativ. Det beste alternativet til plassering av arr under brystet er plassering av arr i armhulen. Det vil da ikke bli synlig arr under brystet. For å legge arret i armhulen kreves det at operasjonen utføres kikhullskirurgisk, såkalt endoskopisk brystforstørrelse fra armhulen.

Enkelte pasienter har tendens til større arrdannelse enn normalt, enten såkalt hypertrofiske arr eller keloid. Dette ser vi sjelden ved brystforstørrelse, men dersom man har tendens til å danne større arr, diskuteres konsekvensen av dette under konsultasjonen.

Over eller under muskelen? Hva er best?

Når det gjelder plassering av silikonprotesene over eller under muskelen, så har trenden gått i forskjellig retning over tid. Trenden nå er at silikonprotesene i større grad legges over muskelen. Går vi noen år tilbake var trenden at protesene nokså ofte ble lagt under muskelen. Den kirurgiske teknikken har utviklet seg og blitt bedre, og vi gjør oftere hybrid brystforstørrelse, altså flytting av eget fett samtidig med brystforstørrelse med silikonprotese. Konsekvensen av dette er at vi ikke trenger å legge protesene under muskelen like ofte, også på slanke kvinner, hvor vi tidligere la protesen under muskelen for å gi en mykere overgang til protesene på oversiden av brystet. Likefullt vil det fortsatt være kvinner som er best tjent med plassering under muskelen. Under konsultasjonen vil man sammen med sin plastikkirurg avgjøre om man er best tjent med plassering over eller under muskelen.

Det er liten risiko for komplikasjoner ved brystforstørrelse, og Klinikk A gjør alltid sitt ypperste for å forhindre uønskede hendelser for sine pasienter. Vår metode baserer seg på etablerte vitenskapelige metoder. Likevel er risikoen for komplikasjoner ikke lik null. Under konsultasjonen vil pasienten få informasjon om hvilken risiko et inngrep vil kunne medføre.

Det vil være anledning til å stille spørsmål underveis og mot slutten, slik at pasienten kan føle seg trygg på at hun har fått svar på de tingene hun trenger. Dersom man ønsker å booke time til operasjon, vil det være mulig under konsultasjonen. Når konsultasjonen er ferdig, følges pasientene bli til en av våre medarbeidere, hvor videre oppfølging planlegges.

For de som bor langt unna Klinikk A har vi tilbud om videokonsultasjon. Ta kontakt, dersom dette er aktuelt.

Hvem kan gjøre en brystforstørring?

På generelt grunnlag kan man si at alle friske, voksne kvinner som tåler bedøvelsesmidler, kan få utført en brystforstørring med silikonprotese. Det er ikke påvist allergiske reaksjoner mot silikon. For å avklare om brystforstørrelse med silikonproteser kan være aktuelt, anbefaler vi å sette opp time til konsultasjon hos en av våre plastikkirurger.

For å oppnå et best mulig resultat, anbefaler Klinikk A at brystene bør være stabile i størrelse på operasjonstidspunktet. Mange unge kvinner lurer på om brystene vil kunne bli naturlig større i løpet av livet. Hvis man er frisk, normalvektig og er ferdig med høydeveksten, vil normalt ikke brystene øke i størrelse. Endringer i kvinnelige hormoner som for eksempel ved bruk av P-piller, under svangerskap og etter amming, vil kunne påvirke brystenes størrelse. I noen tilfeller vil da brystene kunne øke i størrelse, slik at en brystforstørrelse ikke lenger er aktuelt.

Brystene endrer seg etter avsluttet amming. For å oppnå best mulig kosmetisk resultat anbefaler vi å vente minst fire måneder etter avsluttet amming før en eventuell brystforstørrelse. Dersom man har utviklet heng, kan et brystløft være aktuelt, enten med samtidig forstørrelse med silikonproteser eller brystløft alene. Svært mange kvinner blir fornøyde med brystløft alene, der dette egner seg.

Alle kvinner over 40 år som ønsker brystforstørrelse bør gjøre mammografi innenfor de siste 6 månedene før operasjon. Klinikk A kan rekvirere mammografi ved behov.

Ved påvist arvelig disposisjon for brystkreft anbefales ikke brystforstørrelse.

Hva skjer operasjonsdagen ved brystforstørrelse på Klinikk A?

Pasientene møter fastende på Klinikk A operasjonsdagen, har vasket seg med Hibiscrub og tatt forordnet medisin. Man skal ikke drikke eller spise de siste 6 timene før operasjon bortsett fra forordnet medisin. I praksis betyr det at man ikke skal spise eller drikke før operasjonen på selve operasjonsdagen.

Anestesipersonalet tar en kort prat for å forsikre at alt er klart for narkosen.
Etter dette føres man inn til plastikkirurgen hvor man avklarer eventuelle spørsmål, kler av seg før kirurgens påtegninger og ikler seg klinikkens morgenkåpe.

Etter dette føres man inn til operasjonsstuen hvor man blir møtt av operasjonssykepleier og anestesipersonalet. Pasienten klargjøres nå til operasjonen. Dette innebærer at operasjonsfeltet vaskes og dekkes sterilt, man legger seg ned i korrekt posisjon på operasjonsbordet og intravenøs tilgang for anestesistoffene sikres med et lite stikk i armen. Man sovner raskt når anestesi begynner, og de fleste beskriver en god og behagelig søvn når de våkner. Selve operasjonen tar en kort time, og man merker ingen ting til selve operasjonen.

Den første tiden etter en brystforstørring - erfaringer etter operasjon

Vår erfaring er at de fleste pasienter har et greit forløp etter brystforstørring. Mange lurer på hvor smertefullt det er etter operasjon med silikonproteser. Pasientenes erfaringer når det gjelder smerter er forskjellige. De fleste beskriver mer ubehag enn direkte smerter, men hvordan den enkelte opplever den første tiden etter operasjon varierer fra person til person.

Når operasjonen er ferdig, overføres pasientene til vår postoperative avdeling, hvor man blir passet på av vårt personale. Etter hvert som man våkner til, vil man få noe å drikke og noe lett å spise. Mange pasienter erfarer at man føle seg litt trøtt og uopplagt de første timene. Noen vil føle seg litt urolige og rastløse de første 24 -48 timer. Dette er på grunn av medisinene som gis. De første dagene erfarer de fleste at de i noen grad føler seg «mørbanket» og kjenner noe «spreng» i brystene. Dette vil normalt gi seg i løpet av de første 7 til 10 dagene etter operasjon.
Denne uken må man være spesielt forsiktig med å bevege armene. Man må tilstrebe å holde overarmene inntil kroppen ved all aktivitet, og man må unngå å løfte tungt eller lene seg på armene den første tiden etter operasjonen. Vår erfaring er at denne fasen etter operasjon går greit for pasientene.

De første to døgnene skal man ha absolutt ro, og ligge eller sitte mest mulig stille med overkroppen høyt hevet. Det er en fordel å bruke ekstra pute(r) eller bygge opp under madrassen når man sover, slik at overkroppen er godt hevet.

De neste fem dagene kan man gradvis gjenoppta enkel, dagligdags aktivitet og gå forsiktig oppe, men fortsatt passe på at brystene ikke blir utsatt for ytre krefter. Mødre med små barn må planlegge å ha hjelp hjemme i 1-2 uker etter inngrepet.

BH etter brystforstørring med silikonproteser

De første 2 månedene etter operasjonen er det viktig at man bruker en godt tilpasset, støttende BH som gir god støtte. Den skal normalt brukes dag og natt den første måneden, noen ganger lenger etter avtale med kirurgen. Deretter benyttes BHen på dagtid den neste måneden. Man skal ikke bruke BH med push-up eller spiler de første 6 månedene etter inngrepet, ettersom dette kan påvirke langtidsresultatet. Alle som har gjennomført brystforstørrelse med silikonproteser, anbefales å bruke BH på dagtid i størst mulig grad. Det er spesielt viktig med god støtte under trening. Dette bevarer brystets form og motvirker at huden strekker seg.

Når kan man dusje etter operasjon?

Fire dager etter operasjonen kan man dusje for første gang, men det er viktig å være forsiktig. BHen kan vaskes samtidig i vaskemaskin. Ha gjerne ytterligere én tilpasset BH, eller bruk en godt støttende sports-BH mens den første BHen vaskes. Papirteipen over selve arret skal ikke skiftes før første kontroll etter operasjon. Teipen blir fuktig i forbindelse med dusjing, men lufttørker fort av seg selv, eller ved hjelp av hårføner.

Taping og eksponering for sol etter brystforstørrelse

Operasjonsarrene dekkes med papirteip. Teipen skiftes første gang etter 7-14 dager, typisk ved første kontroll på Klinikk A og deretter hver 7. til 14. dag i 2-3 måneder. Vi anbefaler Micropore teip som kan kjøpes på Apoteket. Bruk av teip fremmer god tilheling og pene arr.
Hvis man utvikler kløe eller allergi mot teipen skal man ikke ta på den samme teipen igjen, men heller bruke silketeip eller silikonteip eller smøre daglig med Aloe Vera krem eller gel.
Unngå soleksponering på arrene i 12 måneder etter operasjon. Dersom arrene eksponeres ubeskyttet for sol, vil de kunne utvikle pigment. Resultatet kan bli meget mørke og pigmenterte arr, noe som blir meget synlig på nordisk hud og de fleste andre hudtyper. Ved opphold i solen anbefaler vi derfor å beskytte arrene mot solen, helst med dobbel solbeskyttelse i form av høy solfaktor, SPF 30 til SPF 50, i tillegg til klær. Etter 12 måneder skal risikoen for solpåvirkning på arrene være minimale. På generelt grunnlag anbefaler vi likevel solbeskyttelse med høy solfaktor når man skal ut i solen.

Etterkontroll etter brystforstørring

Det endelige resultatet vil man ikke se før det har gått 6-12 måneder, og derfor foretas ikke siste og endelige kontroll tidligere enn dette. Den første tiden etter operasjon er vevet i det opererte området hovent på grunn av operasjonen. Dette er vanlig og naturlig, ettersom det er utført en operasjon. Hevelsen øker gjerne på de første dagene og begynner å avta 5 til 10 dager etter operasjon. Etter tre uker har mye av hevelsen gått tilbake. I den fasen som kommer nå bruker kroppen lang tid på å tilpasse seg den nye situasjonen, men dette merker man normalt lite til i hverdagen.
Tidligere ble det anbefalt årlige kontroller, men dagens silikonproteser holder meget høy kvalitet, så årlig kontroll er lenger nødvendig. Dersom man merker ubehag eller forandringer, bør man oppsøke klinikken.
Helsemyndighetene anbefaler at man regelmessig gjør egenundersøkelse av brystene. Dette gjelder også etter operasjon med silikonproteser.

Resultat etter brystforstørrelse med proteser

Klinikk A tilstreber alltid å oppnå et best mulig resultat for den enkelte pasient. Brystene vil bli større, og de aller fleste vil få pene, naturlige og myke bryst etter en brystforstørrelse.
De første ukene vil brystene se spente ut, men med tiden får de en mykere og mer naturlig fasong. Formen på brystene vil avhenge av hvordan utgangspunktet er fra naturens side.
Flere faktorer påvirker resultatet. For brystene isolert har melkekjertlenes fasthet, form og størrelse, mengde underhudsfett og hudens elastisitet betydning. Brystene blir gjerne noe rundere enn de var før. Pasienter med smal overkropp eller veldig lite underhudsfett kan få en brå overgang mellom huden på brystet og selve brystet. Dette gjelder særlig der det legges inn store proteser. Mange ønsker seg kløft mellom brystene. De fleste oppnår en større kløft mellom brystene, men det er ikke alltid mulig å oppnå dette, noe som er avhengig av den enkeltes utgangpunkt. Under en konsultasjon vil plastikkirurgen kunne avklare hva man kan forvente seg.
Erfaringen til pasienter som har gjennomgått brystforstørrelse med proteser er oftest at man ikke merker stort til protesene etter noen måneder. Tilfredsheten blant pasienter som har gjennomgått brystforstørrelse er generelt høy.

Trening etter operasjon

Mange lurer på når de kan gjenoppta trening etter innlegg av silikonproteser. De første 2 til 3 ukene etter operasjon skal man unngå trening. Etter dette kan man gradvis øke treningen, men man bør beregne 8 til 12 uker før man kan trene som normalt. Hard trening kan hos enkelte gi noe ubehag i de første månedene, spesielt der protesen er plassert under muskel. Glatte proteser reduserer sjansen for ubehag av denne sorten. Når det har gått 12 uker skal idrettslige aktiviteter, dykking og flyreiser ikke være forbundet med problemer.

Arr etter brystforstørring med silikon

Arrene etter brystforstørrelse blir vanligvis smale, pene og knapt synlige. Vanligste plassering av arr ved brystforstørrelse med protese er i folden under brystene. Denne plasseringen gjør at arrene knapt blir synlige, og tilhelingen i dette området er meget god for de fleste. Avhengig av type protese og størrelse på protese vil arrene være mellom 3 og 5 cm lange. Noen få danner godt synlige arr fordi huden hos disse har denne egenskapen, dette er også kjent som arrhypertrofi eller keloid. Under en konsultasjon kan man diskutere dette med plastikkirurgen, som også kan vise aktuell plassering av arr hos den enkelte. Arrene bør behandles med teip i 3 måneder etter operasjonen for å sikre optimale arr. Tape på arrene kombinert med bruk av en godt støttende BH, kan forebygge synlige arr. Forskning viser at silikonteip, som kan kjøpes på apoteket, kan ha gunstig effekt på arrene.

Komplikasjoner etter brystforstørrelse med silikonproteser

Pasienter som gjennomgår brystforstørrelse med silikonproteser opplever sjelden komplikasjoner. Alvorlige komplikasjoner ser vi svært sjelden. Plastikkirurgene på Klinikk A gjør alltid sitt ypperste for å unngå at det skal oppstå komplikasjoner.

Blødning etter operasjon med silikonproteser

Alle operasjoner har risiko for blødning etter operasjon. Ved brystforstørring er risikoen for blødning etter operasjon lav. En eventuell blødning oppstår vanligvis før man forlater klinikken, men kan også oppstå hjemme og da vanligvis innen de to første døgnene etter inngrepet. Slike blødninger skyldes operasjonen, og kommer oftest av at en liten blodåre åpner seg etter operasjonen. En blødning merkes ved raskt innsettende spreng og hevelse på den aktuelle siden. Selve blødningen er på innsiden av brystet og er ikke farlig, men krever som regel en reoperasjon, altså en ny operasjon. Kirurgen vil da fjerne blodet og stoppe blødningen, dersom blødningen ikke har stoppet spontant, noe den ofte gjør. Kirurgen vurderer og ordner med dette under en eventuell reoperasjon.

Våre kirurger er tilgjengelige hele døgnet, hele året i forbindelse med behandlinger som er utført. Ved rask og riktig behandling av en slik blødning, vil denne komplikasjonen ikke ha noen betydning for sluttresultatet. For å forebygge en slik blødning etter operasjon, er det veldig viktig at man følger de rådene man blir gitt i forbindelse med operasjonen, leser infoskrivet man har fått nøye og holder deg i ro første uke etter inngrepet.

Infeksjon etter operasjon

Infeksjon forekommer svært sjelden etter brystforstørring med silikonproteser. Infeksjon kan oppstå sekundært til en annen infeksjon, for eksempel infeksjon i en tannhals. Det kan da danne seg puss rundt innlegget som gjenre fører til sykdomsfølelse med feber, varme, rødme og spent hud. Behandling ved infeksjon med puss i protesehulen vil være å tømme brystet for puss, starte med antibiotika og å fjerne implantatet i minst måneder. Det kan gjøres et forsøk med å sette inn nytt implantat, men det er økt risiko for ny infeksjon. Dersom man får ny infeksjon bør implantatet fjernes permanent. En mulighet for brystforstørrelse vil da være brystforstørrelse med eget fett.

Kan det gå hull på silikonproteser?

Dagens proteser holder meget høy kvalitet, og det skal mye til for at de skades. De tåler flere hundre kg trykk, men dersom man er uheldig kan det fortsatt gå hull på protesene, for eksempel ved store krefter som i bilulykker og liknende. Har man vært utsatt for slike store krefter, bør brystene undersøkes med ultralyd eller MR for å kontrollere og utelukke skade på protesen. En skade på protesen vil kreve en ny operasjon der protesen blir skiftet. Trening og idrettsaktiviteter i seg selv, skal ikke medføre risiko for skade på protesene. Proteser som er lagt inn for mange år siden, vil kunne få spontane rift, og dermed lekkasje av silikon. Dersom det påvises silikonlekkasje anbefales det å fjerne eller bytte protesene. Er man i tvil om protesene kan være skadet, ta kontakt med plastikkirurg for vurdering.

Midlertidig endret følelse i huden etter silikonproteser

Mange opplever forandret følelse i huden over arret, og noen også på brystvorten. Følelsen kan være både redusert, men også forsterket, nærmest litt overfølsomt ved berøring. I langt de fleste tilfeller normaliserer følelsen seg i løpet av det første året.

Folder, bretter og ripling etter brystforstørring med silikonimplantater

Ripling betyr at silikonprotesene er synlige gjennom huden i form av at kanten på protesen er synlig, av og til samtidig som det er synlig små folder/ujevnheter i huden over protesene. Dette er mest vanlig hos slanke kvinner med lite underhudsfett. Tidligere var det vanligst å legge protesene under brystmuskelen, for dermed å motvirke ripling i øvre og indre del av brystet. I den senere tid har det blitt mer og mer vanlig å legge protesene over brystmuskelen, og heller gjøre såkalt hybridoperasjon med samtidig fettransplantasjon for å jevne til overgangen mot protesen og motvirke ripling. Man kan også gjøre fettransplantasjon på et senere tidspunkt, dersom ripling skulle bli plagsomt. Ved noen tilfeller kan protesene og foldene kjennes med hånden, men de synes normalt ikke. Folder fører ikke til ny operasjon.

Noen synes det er ubehagelig å ligge på magen, andre fryser lettere på brystet etter operasjon. Har man blodårer som synes like under huden, kan disse bli mer synlige etter operasjon.

Ubehag etter operasjon

Det første tiden etter operasjon vil manfge oppleve noe ubehag i det opererte området i form av stikninger og følelse av strekk i vevet. Dette er helt normalt og mange merker dette i forbindelse med spesielle aktiviteter eller i spesielle posisjoner. Etter en viss tid vil de færreste merke at de har silikonproteser. Dersom man skulle oppleve å få vedvarende ubehag eller andre problemer etter sin brystforstørrelse, som gjør at man ønsker å fjerne protesene, er dette et lite inngrep. For øvrig er det sjelden at noen ønsker protesene fjernet.

Hva er hard kapsel etter operasjon med silikonproteser?

Kroppen reagerer på alle fremmedlegemer som kommer inn i kroppen. Kroppen reagerer imidlertid svært lite på silikonproteser generelt, og den normale reaksjonen til kroppen medfører vanligvis intet ubehag for pasientene. Men over tid kan noen få utvikle kapsel som gir ubehag i form av at protesen oppleves hard, såkalt hard kapsling. Dette er ikke farlig og er noe man kan leve med. Hvis man skal bli kvitt kapslingen, må man fjerne protesen med operasjon. Man kan under operasjonen også forsøke å fjerne kapselen, der dette er nødvendig eller hensiktsmessig. En slik operasjon medfører ofte et dren som blir liggende inne noen dager etter operasjon. Noen ønsker å legge inn ny protese i samme seanse. Det lar seg gjøre, men det er en økt risiko for at det kan dannes ny kapsel rundt de nye protesene, til tross for at den gamle kapselen fjernes i sin helhet.
Ser vi på historiske studier var forekomst av kapseldannelse rundt brystprotese nokså vanlig tidligere. Risikoen for kapseldannelse har blitt betydelig lavere de siste årene. Dette skyldes antakelig flere faktorer som for eksempel bedre kvalitet på silikonprotesene med blant annet nyere overflatebehandling på protesene og ikke minst forbedret kirurgisk teknikk.

Det er vanskelig å si noe helt sikkert om resultatet etter fjerning. Mange får et greit resultat som de kan leve godt med. Enkelte kvinner ønsker korreksjon med brystløft med eller uten transplantasjon av eget fett. Det bør gå minst 3 måneder før en slik vurdering gjøres etter fjerning av proteser.

Ikke økt forekomst av brystkreft etter brystforstørring med silikonproteser

Det er ikke økt forekomst av brystkreft hos kvinner med silikonproteser. Det anbefales at man gir beskjed til de som utfører mammografien at man har silikonproteser, slik at nødvendig kompetanse og riktig undersøkelse blir utført. Dersom legen eller radiografen ikke har erfaring med slike undersøkelser ved brystimplantater, bør man oppsøke en annen klinikk som har erfaring med dette. Både mammografi og ultralydundersøkelse går fint i kyndige hender. For fullverdig undersøkelse bør mammografi ofte suppleres med ultralydundersøkelse. Brystene skal ikke klemmes for hardt. Egenundersøkelse er like viktig etter en brystforstørrelse med proteser. De første ukene og månedene etter en operasjon på brystene, kan enkelte kjenne ujevnheter eller kuler i brystene ved egenundersøkelse. Dette er ikke uvanlig, men dersom man er i tvil om hva man kjenner, anbefaler vi å ta kontakt med lege, enten plastikkirurg eller fastlege.

Amming med brystprotese

Silikonproteser påvirker ikke evnen til å amme.

Vår erfaring er at kvinner som ammer med brystproteser etter en brystforstørring som regel gjennomfører dette uten problemer for mor eller barn. Forskning viser at det er noe økt risiko for kapseldannelse. Enkelte vil kanskje føle mer «melkespreng» enn om de ikke hadde proteser, spesielt de første dagene etter fødsel.

Noen kvinner er engstelige for at stoffer fra brystprotesene skal gå over i morsmelken. Det er imidlertid ikke påvist silikon eller andre stoffer fra silikonproteser i morsmelk og det er godt dokumentert at silikon ikke er skadelig hverken for barn eller voksne. Videre er det også forsket på barn som er ammet av mødre med silikonproteser, og det er ikke påvist økt sykelighet hos disse.

Man kan med andre ord trygt amme barn med brystproteser.

Hvilken effekt svangerskap og amming vil ha på brystenes fasong og størrelse er vanskelig å forutsi, det er individuelle forskjeller. Brystene blir stort sett større under hormonpåvirkning, altså under svangerskap og amming. Etter at hormonpåvirkningen har gått over opplever mange at huden på brystene er tøyd og at det blir mindre eget brystvev enn før svangerskapet. Enkelte kvinner utvikler imidlertid vedvarende større bryst som en konsekvens av svangerskap og amming.
Fasong og fylde i brystene vil kunne endre seg som følge av svangerskap og amming, noe som kan medføre ønske om korreksjon med operasjon.

Ønsker du å lese mer om brystforstørrelse med proteser?

Norsk Helseinformatikk (nhi.no) har nøytral og god informasjon om brystforstørrelse med silikonproteser.
Les mer om brystforstørrelse på nhi.no

Vurderinger

MrJhb82
MrJhb82
24. April, 2024
Jeg er en mann på 41 år, og jeg tok en øvre og nedre øyelokkoperasjon. Fikk god informasjon i forkant, og følte jeg ble godt veiledet gjennom hele prosessen fra første konsultasjon, på operasjonsdag, og til stingene ble tatt en uke etterpå. Jeg har ikke hatt noen komplikasjoner utenom det som er normalt, og anbefaler Klinikk A på det varmeste.
Patricia Lopez
Patricia Lopez
23. April, 2024
Strålende fornøyd med hele opplevelse både før og etter opersjonen Kirurg Ståle Buhagen fantastisk flink i det han driver med. Anbefales på det sterkeste 👍
Marianne Magdal
Marianne Magdal
26. Februar, 2024
Dr. Ståle Buhagen var veldig behagelig under konsultasjonene, lyttet var ærlig og tillitskapende. Jeg fikk god informasjon og er meget fornøyd med alt på Klinikk A.
Sara Maria Nystrand
Sara Maria Nystrand
16. Februar, 2024
Strålende fornøyd med hele opplevelsen. Veldig flott lokale, utrolig hyggelig ansatte. Jeg er super fornøyd både med konsultasjon før inngrepet, selve operasjonsdagen- da drømte jeg at jeg var på sydenreise og var strålende fornøyd når jeg våknet og hadde fått gjennomført bukoperasjon og flyttet litt fett til brystene. Jeg hadde lite smerter i etterkant- og var på topptur før to uker etter operasjon. Strålende fornøyd med resultatet. Kirurg Ståle Buhagen er veldig profesjonell, er veldig behagelig og lett å ta opp eventuelle vanskelige spørsmål man lurer på. Anbefales på det sterkeste!
Irene Flood Dalen
Irene Flood Dalen
13. Februar, 2024
Fikk utført brystforstørring med proteser hos Ståle Buhagen, en utrolig dyktig kirurg som ga meg ett fantastisk resultat og nøyaktig hva je hadde sett for meg! Nydelige lokaler, stødige og profesjonelle ansatte fra første stund og bra oppfølging gjorde dette til en god og trygg opplevelse... Anbefaler disse på det sterkeste!!
Randi Baakind
Randi Baakind
29. Januar, 2024
Kirurg Ståle Buhagen og teamet på Klinikk A kan varmt anbefales! Her blir du trygt og profesjonelt tatt i mot. Ståle er tok seg god tid under første konsultasjon slik at valget for hvilket inngrep som passet meg best ble greit å ta. På operasjonsdagen blir jeg igjen møtt av en trygg og hyggelig Ståle, samt de flinke anestesifolka! Fra oppvåkning og videre til jeg kunne reise hjem noen timer senere er det anestesisykepleier Johnny som sørger for alt man trenger, til og med en god latter☺️ Så igjen, varm anbefaling fra meg🤗 Mvh Randi
Nell Richards
Nell Richards
17. Januar, 2024
Amazing and gave full confidence from start to finish. Able to accommodate a surgery date last minute and the consultation gave all the information to go ahead. Results are perfect and follow up consultation went great.
Thomas Gruer Haakonsen
Thomas Gruer Haakonsen
2. Januar, 2024
Jeg var hos Ståle, og har gjort endringer på hele overkroppen. Igjennom hele prosessen har Ståle hjulpet meg og vært tilgjengelig. Jeg er veldig fornøyd og vil absolutt anbefale Klikk-A, fra jeg kom inn døra har alle jeg møtte der både tatt meg godt imot og tatt godt vare på meg. Hjelper også at jeg strålende fornøyd med resultatet
Klinikk A

Kontakt oss for en faglig og individuell tilpasset behandlingsplan

hjelp med åreknuter og behandlinger team klinikk a