Hjem | Plastikkirurgi | Brystkirurgi | Brystforstørrelse med eget fett

Brystforstørrelse med eget fett

Brystkirurgi

Et av de mest vanlige inngrepene innen plastikkirurgi er brystforstørrelse. Det kan utføres ved å legge inn brystproteser, ved transplantasjon av eget fett eller en kombinasjon av begge metoder.

Det blir mer og mer vanlig å forstørre brystene ved hjelp av egne fettceller. Dette gjøres ved at cellene suges ut i et sterilt, lukket system hvor de filtreres og vaskes, før de transplanteres til brystene. Det er dette vi kaller fettransplantasjon.

 

 

Bedøvelse

Narkose

Nedetid

3-14 dager

Tid på klinikken

Totalt 3 - 5 timer

Kontroll

Etter 7 - 14 dager og 3 – 6 måneder

  • Brystforstørrelse eget fett (fra) Kr. 69.000,-
  • Brystforstørrelse med protese og eget fett (hybridoperasjon) Kr. 63.000,-
  • Brystforstørrelse - Mentor protese (fra) Kr. 39.900,-
  • Endoskopisk brystforstørrelse (arr i armhulen) Kr. 54.000,-
  • Brystløft kombinert med forstørrelse (fra) Kr. 70.000,-

Bestill konsultasjon

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg. Skriv gjerne litt om hva du ønsker. 

Innholdsfortegnelse

Generelt om brystforstørrelse med eget fett

Det flere grunner til at kvinner ønsker brystforstørrelse. Det kan være manglende utvikling av bryst, små bryst eller at brystene har mistet form og fasong etter svangerskap og amming. Noen kvinner har asymmetriske bryst eller unormal fasong og ønsker å jevne ut dette. Brystforstørring med silikonproteser startet tidlig på 1960-tallet. Metoden for fettransplantasjon kom vesentlig senere, og lenge var silikonproteser det eneste alternativet for brystforstørring. Les mer om brystforstørrelse med silikon her. I dag har vi muligheten til å tilpasse valg av metode ut fra den enkeltes ønsker og behov.

Ikke alle kvinner ønsker brystforstørrelse med silikonproteser, og mange har ønske om å fjerne overflødig fett på for eksempel magen eller lårene. I dag kan vi kombinere ønsket om figurforming med fettfjerning og brystforstørrelse under ett og samme inngrep. Kirurgen flytter da uønsket fett fra ett eller flere steder på kroppen til brystene. Denne metoden kaller vi fettransplantasjon og når eget fett transplanteres til bryst kaller vi det brystforstørring med eget fett. Metoden ble tatt i bruk av en anerkjent amerikansk plastikkirurg som heter Dr Sidney Coleman. Han har vært en foregangsmann internasjonalt innen utviklingen av fettransplantasjon. Metoden er i dag videreutviklet og forfinet, og vi har god erfaring med brystforstørrelse med eget fett.

Det er en økende trend for brystforstørring med eget fett, noe som gjenspeiles i Europa, USA og Sør-Amerika. Det var lenge motforestillinger rundt å flytte fett til brystene på grunn av frykten for blant annet cystedannelser og forkalkninger. Metoden har imidlertid vist seg å være trygg, og medfører ikke skade eller sykdom i brystene. Små endringer som kan sees på røntgen lar seg analysere og skille fra sykelige forandringer. Den amerikanske plastikkirurgiske forening har konkludert med at transplantasjon av eget fett til brystene nå er en egnet og trygg metode.

Hybridoperasjon – brystforstørring med eget fett kombinert med silikonprotese

Brystforstørring med eget fett kombineres stadig oftere med brystforstørring med silikonproteser. Det er flere fordeler ved å kombinere metodene. I noen tilfeller er det ønskelig å begrense størrelsen på selve protesene, samtidig som det er ønske om en større volumøkning på brystene. I slike tilfeller bidrar flytting av eget fett til volumøkning, samtidig som protesestørrelsen holdes nede. Avhengig av hvor store volum som benyttes til fettransplantasjon, kan plastikkirurgen også til en viss grad påvirke fasongen til brystet, slik at områder hvor det er ønskelig med mer volum prioriteres.

Slanke kvinner har tidligere i stor grad blitt operert med silikonproteser lagt under brystmuskelen for å få en mer naturlig overgang mot protesene. Ved hjelp av fettransplantasjon legger kirurgene nå i større grad protesene over muskelen. Overgangen mot protesene gjøres mer naturlig ved å transplantere fett i de aktuelle områdene. Med denne metoden oppnås det samme ved å legge protesene under brystmusklene, men brystmusklene beholdes intakt, noe som gjør operasjonen mindre inngripende lokalt på brystet.

Om behandlingen

For å oppnå et vellykket resultat av denne typen brystforstørrelse kreves det erfaring, Klinikk A har kirurger i internasjonal toppklasse når det gjelder fettsuging og fettransplantasjon.

Når brystforstørrelse med eget fett blir gjennomført, planlegges inngrepet nøye på forhånd. Det planlegges hvordan brystets volum skal bygges opp i de ulike delene. Under operasjonen vil kirurgen jobbe med volum og fasong til ønsket resultat er oppnådd. Normalt vil det settes like mengder volum på begge bryster, men dersom det er ulikheter eller asymmetri kan kirurgen jevne ut dette samtidig. Ca 70% av fettcellene overlever transplantasjonen. De overlevende fettcellene vil bli permanente, og vil ha normale egenskaper i vevet. Dersom det for eksempel transplanteres 300 ml fett i hvert bryst, vil ca 210 ml bli igjen permanent.

Vi kan ikke sammenlikne effekten og volumøkningen på brystene etter denne typen brystforstørrelse med effekten og volumøkningen silikonproteser gir. Volumet distribueres annerledes og mer naturlig med eget fett, og det tas hensyn til brystenes utgangsfasong. Erfaring tilsier at én behandling gir god effekt. Dersom resultatet etter fettransplantasjonen ikke tilfredsstiller, kan behandlingen gjentas etter 3-4 måneder.

Konsultasjon og forberedelser for brystforstørring med eget fett

Våre kirurger har lang og god erfaring med denne formen for brystforstørring, og er eksperter på området. Dermed kan vi sikre deg som kunde og pasient et godt resultat, og riktige og realistiske forventninger til behandlingen og sluttresultatet. Unik kompetanse og lang erfaring gjør at våre kirurger, og vi som klinikk, kan garantere deg trygg behandling som bygger på nøye vurdering. Under konsultasjonen skal du oppleve at vi lytter til deg og at vi setter deg og din kropp i fokus, samtidig som vi skal vurdere hvilke begrensninger og muligheter som finnes for nettopp deg, og om brystforstørrelse med eget fett er det rette valget for deg. Kirurgene våre har svarene, og vi lover deg at du er i de beste hender på Klinikk A.

Under konsultasjonen vurderes vevet i brystet og elastisiteten i huden av kirurgen. Kirurgen vil diskutere ønsket størrelse med deg. Kirurgen vil deretter vurdere om du har fettvev som kan egne seg til transplantasjon, som du ønsker å fjerne for eksempel på mage, rumpe eller lår.

Etter å ha gjennomgått en brystforstørrelse med eget fett, må du kunne ha mulighet til å ta det helt med ro i minimum en uke etter operasjonen. Har du små barn, vil du trenge hjelp hjemme 1-2 uker etter inngrepet. Amming må være avsluttet senest 4 måneder i forkant av en eventuell operasjon.

3D simulering av bryst ved brystforstørring

Klinikk A tilbyr 3D simulering under konsultasjon for å vise pasientene hva man kan forvente seg etter en brystforstørring. Systemet vi bruker kan simulere både effekten av fettransplantasjon og eventuell effekt av proteser. Simuleringen viser hva man kan forvente seg før og etter en brystforstørring. 3D simuleringen foregår slik at det tas bilder med Appen Arbrea på en iPad. Applikasjonen krever at vi tar ett mål av brystene, før bildene raskt bearbeides i Arbrea. Deretter kan vi vise en simulering av hvordan det kan se ut etter en brystforstørring, enten med eget fett, med silikonproteser eller en kombinasjon av begge metoder, såkalt hybrid brystforstørelse. Man vil da kunne demonstrere hvilken visuell effekt forskjellige volum kan ha. En av fordelene med Arbrea 3D simulering er at man også kan simulere effekten av brystforstørring kombinert med brystløft. Systemet er ikke knyttet til skyløsninger, og bilder av simulering lagres enkelt i vårt journalsystem. Personvernet ivaretas altså trygt og sikkert.

Tiden etter behandlingen

De to første døgnene etter en brystforstørrelse med eget fett, skal alle ha absolutt ro og ligge, eller sitte stille mest mulig, med overkroppen høyt. De kommende fem dager etter kan du gå forsiktig oppreist. Brystet må ikke få støt eller slag. Pass på at støtte-BH’en sitter godt rundt hele brystet, og at det ikke er noen kanter som gnager eller lager søkk i huden. BH som skal brukes den kommende tiden etter inngrepet, får du på klinikken. BH´en skal brukes dag og natt i 14 dager, deretter dagtid i 4 uker. De små bandasjene (kompressene) kan fjernes etter 4-6 dager. Det sitter papir-tape på selve operasjonssåret, og disse kan fjernes etter 10-12 dager, og skal deretter skiftes ukentlig i 2-3 måneder (ikke oftere enn ukentlig, for å oppnå minst mulig arr). Fire dager etter inngrepet kan du dusje forsiktig. BH’en kan da vaskes eller skylles opp. Papir-tapen lufttørkes eller tørkes med hårføner før BH’en tas på.

Alle som har gjennomgått denne typen operasjon, anbefales å bruke spesial-BH’en så ofte som mulig. Det er spesielt viktig med god og riktig støtte under trening. Dette opprettholder fasongen på brystene, og forhindrer at huden strekkes.

Vanlige egenundersøkelser av brystene anbefales å gjøre, på lik linje med det helsemyndighetene anbefaler. Mammografi kan gjøres som normalt, evt suppleres med MR eller ultralyd.

Kvinner som gjør brystforstørrelse med eget fett, kan fint amme når de eventuelt skulle få barn. Svangerskap og amming vil kunne øke volumet på brystene, tøye huden og føre til behov for å korreksjon i etterkant, på lik linje med kvinner som ikke er operert.

Komplikasjoner

Komplikasjoner er veldig sjeldne etter denne typen inngrep. Alle typer operasjoner vil kunne medføre at du opplever små blødninger inne i sårhulen, også etter fettsuging og denne type transplantasjon. Denne type blødning vil kunne gi blåmerker lokalt og litt ømhet. Blødning i området der det har blitt transplantert fett, kan være uheldig for resultatet, fordi blodsirkulasjonen til de nytransplanterte cellene kan bli redusert og føre til at færre celler overlever. Det er svært viktig å følge de råd som blir gitt i forkant av operasjonen for å forebygge blødning, samt å være i ro den første uken etter operasjonen.
Infeksjon kan forekomme, men det er sjeldent. Jevnt over er det svært lite infeksjoner etter inngrep ved private klinikker.

Moderat asymmetri kan forekomme. Dette kan justeres ved å legge inn litt mer fett på et senere tidspunkt.

Noen opplever enkelte områder i brystene som litt knudrete og ømme en stund etter operasjon. Dette er som regel alltid forbigående og går over av seg selv. Noen av de transplanterte cellene overlever ikke, og kan synes som små forkalkninger ved mammografiundersøkelser.

Brystforstørring og brystløft

Dersom brystene har mye heng eller løshet, vil ikke alltid en brystforstørrelse med eget fett være tilstrekkelig for å oppnå større bryst med en fin og naturlig høyde og fasong, ettersom en brystforstørrelse i seg selv ikke gir noe større løft. I disse tilfellene velger noen kvinner å gjøre et brystløft i tillegg til forstørring, for å «få tilbake» mest og best mulig fasong og volum. Hvis større bryster er ønsket etter et brystløft, kan det gjøres fettransplantasjonen etter 3-4 måneder .
Noen kvinner ønsker ikke de arrene som brystløft gir. Da kan det være et alternativ å gjøre en eller to fettransplantasjoner som fyller ut den løse huden. Men selv med mye transplantert volum vil brystene fortsatt henge, dersom det var mye heng fra før. Det kan likevel oppnås en noe rundere og fullere fasong med brystforstørrelse med eget fett.

Ofte stilte spørsmål

Hvem egner seg for brystforstørrelse med eget fett?

Kvinner med ønske om en moderat og naturlig brystforstørring, og som har overskudd av eget fett et annet sted på kroppen, er egnet for denne typen operasjon.

Mange kvinner erfarer at det er vanskeligere å slanke bort fett i enkelte områder. Eksempler på slike områder er på nedre, midtre del av magen, hoftene og innside eller utside lår. Samtidig har brystene av forskjellige grunner blitt mindre eller endret fasong. Ved å flytte på eget fett kan de nevnte områdene skulptureres ved hjelp av fettsuging, samtidig som fettet som hentes ut brukes til å forme brystene og gi mer volum.

De som kanskje er aller best egnet for denne typen inngrep, er kvinner som etter svangerskap og amming mister fasong og volum i brystene, og som opplever at brystene er litt løse og har ekstra hud.

En annen gruppe som egner seg godt for brystforstørring med eget fett er kvinner som har fjernet silikonprotesene, og som etter dette ønsker en moderat økning av brystenes volum. Brystenes fasong kan påvirkes i noen grad ved denne metoden. Primært gir metoden riktignok volumøkning uten at fasongen blir stort påvirket.

Kvinner som har fjernet kul i brystet, eller har fjernet en del av brystet, og som resultat har mistet både volum og fasong, egner seg også godt for denne typen fettransplantasjon. Bonusen er både større bryster med mer naturlig fasong, og flatere mage og/eller mindre lår.

Hvem kan gjøre brystforstørrelse med eget fett?

Alle kvinner som er friske, fullt utviklede og som ikke er allergiske mot bedøvelsesmidler kan vurderes for fettransplantasjon til brystene. Mange lurer på om små bryster vil kunne fortsette å utvikle seg hos unge kvinner. Ved normal vekt, regelmessig menstruasjon og avsluttet høydevekst, forventes det ikke at brystene vil utvikle seg mer. P-piller og vektøkning kan øke størrelsen på brystene noe, og eventuelt gjøre en operasjon unødvendig.

Kvinner som har fått påvist arvelig disposisjon for å utvikle brystkreft, anbefales ikke å gjøre noen form for brystforstørrelse. Det anbefales at kvinner over 38 år får utført mammografi før en brystforstørrelse.
De som egner seg aller best til denne metoden brystforstørring, er kvinner som etter svangerskap eller amming har fått litt overflødig fett på magen, eller på rumpe og lår, og som har mistet opprinnelig fasong og volum på sine egne bryster, og derfor har en viss løshet og en del ekstra hud. Noen ganger er brystene så slappe at et brystløft bør vurderes. Ønskes større volum etter brystløftet, kan det gjøres en brystforstørrelse med eget fett etter 3 til 4 måneder.

Hva skjer operasjonsdagen ved brystforstørrelse med eget fett på Klinikk A?

Pasientene møter fastende på Klinikk A operasjonsdagen, har vasket seg med Hibiscrub og tatt forordnet medisin. Man skal ikke drikke eller spise de siste 6 timene før operasjon bortsett fra forordnet medisin. I praksis betyr det at man ikke skal spise eller drikke før operasjonen på selve operasjonsdagen.

Anestesipersonalet tar en kort prat for å forsikre at alt er klart for narkosen.
Etter dette føres man inn til plastikkirurgen hvor man avklarer eventuelle spørsmål, kler av seg før kirurgens påtegninger og ikler seg klinikkens morgenkåpe.

Etter dette føres man inn til operasjonsstuen hvor man blir møtt av operasjonssykepleier og anestesipersonalet. Pasienten klargjøres nå til operasjonen. Dette innebærer at operasjonsfeltet vaskes og dekkes sterilt, man legger seg ned i korrekt posisjon på operasjonsbordet og intravenøs tilgang for anestesistoffene sikres med et lite stikk i armen. Man sovner raskt når anestesi begynner, og de fleste beskriver en god og behagelig søvn når de våkner. Selve operasjonen tar to til tre timer, og man merker ingen ting til selve operasjonen.

Hvilket resultat er realistisk at du kan forvente?

Denne typen operasjon gir naturlige bryster med normal mykhet. Fasongen på brystene avhenger av utgangspunktet før operasjonen. Det er realistisk at brystene blir større, men like de opprinnelige brystene, og de fleste går opp ca én cup-størrelse etter én behandling. Ved en eventuell vektøkning i etterkant av operasjonen, er det verdt å merke seg at brystene vil bli større, fordi de transplanterte fettcellene vil øke i volum. På samme måte vil brystene kunne bli mindre ved vektreduksjon, da fettcellene vil gå ned i volum. Fettcellene som har blitt transplantert vil oppføre seg som alle andre fettceller andre steder på kroppen. Flere faktorer har innvirkning – form og størrelse på melkekjertlene, mengde underhudsfett og hudens elastisitet. Ved ryggleie uten BH vil brystene ha naturlig flyt. Mange har generelt ønske om «kløft» mellom brystene, men det er ikke alltid det lar seg gjøre dersom brystene naturlig sitter langt fra hverandre ute på sidene av brystkassen.

Noen måneder etter operasjonen vil du ikke merke eller tenke særlig over at du har gjort en brystoperasjon. Du skal kunne leve akkurat som før.

Idrettslige aktiviteter, trening, dykking og flyreiser vil ikke forbindes med problemer.

Metoden som blir brukt under inngrepet etterlater seg arr som omtrent ikke synes. Det er 2 arr på siden av brystet og 2 innenfor pigmentet på brystvorte, begge er ca 3 mm lange. Med tiden blir disse nærmest usynlige.

Noen få danner likevel godt synlige arr, som forblir røde i lang tid- noen ganger mer enn et år. Over tid vil disse også bli nærmest usynlige. For å forebygge synlige arr mest mulig, er det viktig å bruke stram støtte-BH og plastre arrene noen måneder etter operasjonen.

Et brystløft er en effektiv operasjon for kvinner med heng og ønske om løft av brystene og brystvortene. Ved et brystløft bevares det meste av brystets volum, men fasongen og plasseringen av brystvorten endres. Forskjellen på et brystløft og en brystreduksjon er hovedsakelig at brystets volum bevares ved et brystløft, mens brystets volum reduseres ved en brystreduksjon. Les mer om brystreduksjon her.

Det er forskjellige årsaker til at det utvikles heng på brystene. Noen utvikler heng direkte etter brystutviklingen i tenårene, andre opplever endret fasong og fylde senere i livet, for eksempel etter svangerskap og amming, vekttap eller som en konsekvens av økende alder.

Noen pasienter har ønske om bystforstørring og brystløft samtidig. Dette er en god løsning, dersom det ligger til rette for det. Det er flere faktorer som er av betydning når dette vurderes. Av og til er det en fordel å først gjøre et brystløft og på et senere tidspunkt gjøre brystforstørrelse med silikonproteser. Det bør i slike tilfeller gå minst tre måneder mellom operasjon en og operasjon to. Vår erfaring er at mange kvinner er fornøyde etter brystløftet alene, og ikke ønsker å gå videre med flere operasjoner. Under en konsultasjon vil plastikkirurgen vurdere hva som er beste løsning for den enkelte, basert på ønsker, behov og klinisk undersøkelse.

Brystløft med samtidig brystforstørrelse med eget fett er en operasjon som blir mer og mer vanlig. Brystløftet utføres på vanlig måte, men samtidig benyttes eget fett til å forstørre brystene. Vi fjerner da fett andre steder på kroppen ved hjelp av fettsuging, og dette fettet blir igjen satt inn i brystene. Vi regner med at gjennomsnittlig ca 70 % av det fettet som blir satt inn i brystet blir værende. Brystforstørrelse med eget fett kan også utføres uten brystløft, eller i forbindelse med fjerning av silikonproteser. Resultatet etter brystforstørrelse med eget fett gir følelsen av et helt naturlig bryst. Les mer om brystforstørrelse med eget fett her.

Pasienter som har hatt silikonproteser i lengre tid, vil av og til kunne utvikle heng. Noen har ønske om å fjerne protesene og samtidig løfte brystet. Dette er en god løsning, når det ligger til rette for det.
Under en konsultasjon vil kirurgen gjøre en vurdering av om dette kan være aktuelt.

Før en eventuell operasjon får man time til konsultasjon hos en av våre plastikkirurger. Bestill time hos våre plastikkirurger for en uforpliktende konsultasjon.

Mange lurer på hva en konsultasjon innebærer. Under konsultasjonen vil plastikkirurgen lytte til den enkeltes ønsker og behov. Ett av målene med konsultasjonen er å besvare alle spørsmålene den enkelte måtte ha. For å oppnå dette, setter vi av god tid. Etter konsultasjonen skal man ha god oversikt over hvilke behandlingsmuligheter som kan være aktuelle og hvilke fordeler eller ulemper de forskjellige mulighetene byr på. I samarbeid vil man da bli enige om hvilken behandling som kan være aktuell.

Ved ankomst til klinikken vil en av våre medarbeidere utlevere et skjema til utfylling i ventesonen. Dialogen mellom pasienten og plastikkirurgen er helt avgjørende for å finne frem til hvilken behandling som er best. Man går så gjennom opplysninger som tidligere sykdommer, allergier, faste medikamenter og liknende, samtidig som kirurgen skriver journal.

På hvert kontor har vi en skjermet skiftenisje hvor pasienten kler av seg det nødvendige. Normalt fotodokumenteres det, som en standard del av journalinformasjonen. Systemet vi benytter for fotodokumentasjon er godkjent og i tråd med GDPR.

Kirurgen gjør så nødvendige undersøkelser av det aktuelle området og kommer med anbefalinger når det gjelder behandlingsmuligheter. Under konsultasjonen forsøker kirurgen å formidle et mest mulig realistisk bilde av hva den enkelte kan forvente seg etter en operasjon. Vårt mål ved Klinikk A er at hver enkelt pasient skal være fornøyd med sine valg, og at beslutningsgrunnlaget er best mulig når valget tas. Godt informerte pasienter tar gode valg.

Operasjonen gjøres vanligvis med et såkalt T-snitt på undersiden av brystet, og vil i alle tilfeller etterlate et arr. Våre plastikkirurger er svært dyktige, og vil etterlate arret så pent som mulig. Arret vil med tiden blekne og bli mindre synlig. Det vil ikke synes når du har på deg bikini, utringet kjole eller bluse. Våre pasienter forteller at de sjeneres svært lite av arrene etter brystløft.

Det er ikke tillatt å vise før- og etterbilder på nettsider i Norge. Under konsultasjonen er det imidlertid tillatt å vise før- og etterbilder. Kirurgen kan da vise eksempler på pasienter som har gjennomgått liknende operasjoner.

Vår erfaring er at de fleste pasienter har et greit forløp etter brystreduksjon. Mange lurer på hvor smertefullt det er etter en slik operasjon. Pasientenes erfaringer når det gjelder smerter er forskjellige. De fleste beskriver noe ubehag og det blir vanligvis ikke rapportert om direkte smerter. Hvordan den enkelte opplever den første tiden etter operasjon varierer fra person til person. Klinikk A benytter en operasjonsmetode og bedøvelsesmetode som gjør at pasientene sjelden opplever intense smerter etter operasjon.

Når operasjonen er ferdig, overføres pasientene til vår postoperative avdeling, hvor vårt personale passer på. Etter hvert som man våkner til, vil man få noe å drikke og noe lett å spise. Noen vil føle seg litt urolige og rastløse de første 24 -48 timer. Dette er på grunn av medisinene som gis. De første dagene erfarer de fleste at de i noen grad føler et ubehag i det opererte området. Dette vil normalt gi seg i løpet av de første dagene etter operasjon.

Den første uken anbefaler vi rolig aktivitet. Albuene skal ikke løftes over skulderhøyde de første to ukene, men dagligdags aktivitet gjenopptas gradvis i denne perioden. Etter 14 til 21 dager kan aktiviteten økes gradvis og man kan begynne å trene forsiktig etter tre uker. Etter seks til åtte uker vil de fleste kunne trene nokså normalt, med stor fysisk belastning.

Under operasjonen blir det satt på Micropore tape direkte på arrene. Over dette settes absorberende bandasjer. Disse absorberende bandasjene fjernes ved første dusj. Tapen som sitter på huden skal ikke fjernes før første kontroll på Klinikk A etter 7 til 14 dager. Tapen blir fuktig i forbindelse med dusjing, men den lufttørker fort. Alternativt kan den tørkes forsiktig med hårføner. Du kan dusje tre til fire dager etter operasjon.

Første kontroll er 7 til 14 dager etter operasjon på Klinikk A. Det endelige resultatet vil man ikke se før det har gått noe tid, vi setter derfor opp neste kontroll etter 6 – 12 måneder. Den første tiden etter operasjon er vevet i det opererte området hovent på grunn av operasjonen. Dette er vanlig og naturlig, ettersom det er utført en operasjon. Hevelsen øker gjerne på de første dagene og begynner å avta 5 til 10 dager etter operasjon. Etter tre uker har mye av hevelsen gått tilbake. I den fasen som kommer etter dette trenger kroppen tid til å tilpasse seg den nye situasjonen. Vevet i det opererte området gjøres sakte med sikkert om til permanent, sterkt vev.

Alle operasjoner har risiko for komplikasjoner. Den absolutte risikoen for komplikasjoner etter brystløft er lav.

Blødning og infeksjon etter denne type operasjon er nærmest ikke forekommende med de metodene som benyttes ved Klinikk A. Ved brystreduksjon er det noen som får forsinket tilheling i «T-kryssene» i arrlinjene etter operasjon. Dette gror seg som regel greit til av seg selv.

Våre kirurger er tilgjengelige hele døgnet, hele året i forbindelse med behandlinger som er utført. For å forebygge komplikasjoner er det viktig at man følger de rådene man blir gitt i forbindelse med operasjonen, leser infoskrivet man har fått nøye og holder deg i ro den første tiden etter inngrepet.

Noen opplever forandret følelse i huden over arret. Følelsen kan være både redusert, men også forsterket, nærmest litt overfølsomt ved berøring. I langt de fleste tilfeller normaliserer følelsen seg med tiden. Følelsen i brystvortene normaliserer seg oftest etterhvert, men det er en liten andel av pasientene som ender med permanent nedsatt sensibilitet i brystvortene.

Mer informasjon om brystløft

Dersom du vil ha prislista eller brystløft pris, bestill time og få pris basert på dine behov.

Dersom du ønsker å lese mer om brystløft har norsk helseinformatikk god og saklig informasjon om brystløft. Les mer på nhi.no.

Vurderinger

MrJhb82
MrJhb82
24. April, 2024
Jeg er en mann på 41 år, og jeg tok en øvre og nedre øyelokkoperasjon. Fikk god informasjon i forkant, og følte jeg ble godt veiledet gjennom hele prosessen fra første konsultasjon, på operasjonsdag, og til stingene ble tatt en uke etterpå. Jeg har ikke hatt noen komplikasjoner utenom det som er normalt, og anbefaler Klinikk A på det varmeste.
Patricia Lopez
Patricia Lopez
23. April, 2024
Strålende fornøyd med hele opplevelse både før og etter opersjonen Kirurg Ståle Buhagen fantastisk flink i det han driver med. Anbefales på det sterkeste 👍
Marianne Magdal
Marianne Magdal
26. Februar, 2024
Dr. Ståle Buhagen var veldig behagelig under konsultasjonene, lyttet var ærlig og tillitskapende. Jeg fikk god informasjon og er meget fornøyd med alt på Klinikk A.
Sara Maria Nystrand
Sara Maria Nystrand
16. Februar, 2024
Strålende fornøyd med hele opplevelsen. Veldig flott lokale, utrolig hyggelig ansatte. Jeg er super fornøyd både med konsultasjon før inngrepet, selve operasjonsdagen- da drømte jeg at jeg var på sydenreise og var strålende fornøyd når jeg våknet og hadde fått gjennomført bukoperasjon og flyttet litt fett til brystene. Jeg hadde lite smerter i etterkant- og var på topptur før to uker etter operasjon. Strålende fornøyd med resultatet. Kirurg Ståle Buhagen er veldig profesjonell, er veldig behagelig og lett å ta opp eventuelle vanskelige spørsmål man lurer på. Anbefales på det sterkeste!
Irene Flood Dalen
Irene Flood Dalen
13. Februar, 2024
Fikk utført brystforstørring med proteser hos Ståle Buhagen, en utrolig dyktig kirurg som ga meg ett fantastisk resultat og nøyaktig hva je hadde sett for meg! Nydelige lokaler, stødige og profesjonelle ansatte fra første stund og bra oppfølging gjorde dette til en god og trygg opplevelse... Anbefaler disse på det sterkeste!!
Randi Baakind
Randi Baakind
29. Januar, 2024
Kirurg Ståle Buhagen og teamet på Klinikk A kan varmt anbefales! Her blir du trygt og profesjonelt tatt i mot. Ståle er tok seg god tid under første konsultasjon slik at valget for hvilket inngrep som passet meg best ble greit å ta. På operasjonsdagen blir jeg igjen møtt av en trygg og hyggelig Ståle, samt de flinke anestesifolka! Fra oppvåkning og videre til jeg kunne reise hjem noen timer senere er det anestesisykepleier Johnny som sørger for alt man trenger, til og med en god latter☺️ Så igjen, varm anbefaling fra meg🤗 Mvh Randi
Nell Richards
Nell Richards
17. Januar, 2024
Amazing and gave full confidence from start to finish. Able to accommodate a surgery date last minute and the consultation gave all the information to go ahead. Results are perfect and follow up consultation went great.
Thomas Gruer Haakonsen
Thomas Gruer Haakonsen
2. Januar, 2024
Jeg var hos Ståle, og har gjort endringer på hele overkroppen. Igjennom hele prosessen har Ståle hjulpet meg og vært tilgjengelig. Jeg er veldig fornøyd og vil absolutt anbefale Klikk-A, fra jeg kom inn døra har alle jeg møtte der både tatt meg godt imot og tatt godt vare på meg. Hjelper også at jeg strålende fornøyd med resultatet
Klinikk A

Kontakt oss for en faglig og individuell tilpasset behandlingsplan

hjelp med åreknuter og behandlinger team klinikk a