Brystforstørrelse med eget fett

Et av de mest vanlige inngrepene innen plastikkirurgi er brystforstørrelse. Det kan utføres ved å legge inn brystproteser, ved transplantasjon av eget fett eller en kombinasjon av begge metoder.

Det blir mer og mer vanlig å forstørre brystene ved hjelp av egne fettceller. Dette gjøres ved at cellene suges ut i et sterilt, lukket system hvor de filtreres og vaskes, før de transplanteres til brystene. Det er dette vi kaller fettransplantasjon.

 

 

Bedøvelse

Narkose

Nedetid

3-10 dager

Tid på klinikken

Totalt 3 - 5 timer

Kontroll

Etter 7 - 14 dager og 3 – 6 måneder

Brystkirurgi
  • Brystforstørrelse eget fett (fra) Kr. 69.000,-
  • Brystforstørrelse med protese og eget fett (hybridoperasjon) Kr. 63.000,-
  • Brystforstørrelse - Mentor protese (fra) Kr. 39.000,-
  • Endoskopisk brystforstørrelse (arr i armhulen) Kr. 54.000,-
  • Brystløft kombinert med forstørrelse (fra) Kr. 70.000,-

Generelt om brystforstørrelse med eget fett

Det flere grunner til at kvinner ønsker brystforstørrelse. Det kan være manglende utvikling av bryst, små bryst eller at brystene har mistet form og fasong etter svangerskap og amming. Noen kvinner har asymmetriske bryst eller unormal fasong og ønsker å jevne ut dette. Brystforstørring med silikonproteser startet tidlig på 1960-tallet. Metoden for fettransplantasjon kom vesentlig senere, og lenge var silikonproteser det eneste alternativet for brystforstørring. Les mer om brystforstørrelse med silikon her. I dag har vi muligheten til å tilpasse valg av metode ut fra den enkeltes ønsker og behov.

Ikke alle kvinner ønsker brystforstørrelse med silikonproteser, og mange har ønske om å fjerne overflødig fett på for eksempel magen eller lårene. I dag kan vi kombinere ønsket om figurforming med fettfjerning og brystforstørrelse under ett og samme inngrep. Kirurgen flytter da uønsket fett fra ett eller flere steder på kroppen til brystene. Denne metoden kaller vi fettransplantasjon og når eget fett transplanteres til bryst kaller vi det brystforstørring med eget fett. Metoden ble tatt i bruk av en anerkjent amerikansk plastikkirurg som heter Dr Sidney Coleman. Han har vært en foregangsmann internasjonalt innen utviklingen av fettransplantasjon. Metoden er i dag videreutviklet og forfinet, og vi har god erfaring med brystforstørrelse med eget fett.

Det er en økende trend for brystforstørring med eget fett, noe som gjenspeiles i Europa, USA og Sør-Amerika. Det var lenge motforestillinger rundt å flytte fett til brystene på grunn av frykten for blant annet cystedannelser og forkalkninger. Metoden har imidlertid vist seg å være trygg, og medfører ikke skade eller sykdom i brystene. Små endringer som kan sees på røntgen lar seg analysere og skille fra sykelige forandringer. Den amerikanske plastikkirurgiske forening har konkludert med at transplantasjon av eget fett til brystene nå er en egnet og trygg metode.

Hybridoperasjon – brystforstørring med eget fett kombinert med silikonprotese

Brystforstørring med eget fett kombineres stadig oftere med brystforstørring med silikonproteser. Det er flere fordeler ved å kombinere metodene. I noen tilfeller er det ønskelig å begrense størrelsen på selve protesene, samtidig som det er ønske om en større volumøkning på brystene. I slike tilfeller bidrar flytting av eget fett til volumøkning, samtidig som protesestørrelsen holdes nede. Avhengig av hvor store volum som benyttes til fettransplantasjon, kan plastikkirurgen også til en viss grad påvirke fasongen til brystet, slik at områder hvor det er ønskelig med mer volum prioriteres.

Slanke kvinner har tidligere i stor grad blitt operert med silikonproteser lagt under brystmuskelen for å få en mer naturlig overgang mot protesene. Ved hjelp av fettransplantasjon legger kirurgene nå i større grad protesene over muskelen. Overgangen mot protesene gjøres mer naturlig ved å transplantere fett i de aktuelle områdene. Med denne metoden oppnås det samme ved å legge protesene under brystmusklene, men brystmusklene beholdes intakt, noe som gjør operasjonen mindre inngripende lokalt på brystet.

Om behandlingen

For å oppnå et vellykket resultat av denne typen brystforstørrelse kreves det erfaring, Klinikk A har kirurger i internasjonal toppklasse når det gjelder fettsuging og fettransplantasjon.

Når brystforstørrelse med eget fett blir gjennomført, planlegges inngrepet nøye på forhånd. Det planlegges hvordan brystets volum skal bygges opp i de ulike delene. Under operasjonen vil kirurgen jobbe med volum og fasong til ønsket resultat er oppnådd. Normalt vil det settes like mengder volum på begge bryster, men dersom det er ulikheter eller asymmetri kan kirurgen jevne ut dette samtidig. Ca 70% av fettcellene overlever transplantasjonen. De overlevende fettcellene vil bli permanente, og vil ha normale egenskaper i vevet. Dersom det for eksempel transplanteres 300 ml fett i hvert bryst, vil ca 210 ml bli igjen permanent.

Vi kan ikke sammenlikne effekten og volumøkningen på brystene etter denne typen brystforstørrelse med effekten og volumøkningen silikonproteser gir. Volumet distribueres annerledes og mer naturlig med eget fett, og det tas hensyn til brystenes utgangsfasong. Erfaring tilsier at én behandling gir god effekt. Dersom resultatet etter fettransplantasjonen ikke tilfredsstiller, kan behandlingen gjentas etter 3-4 måneder.

Konsultasjon og forberedelser for brystforstørring med eget fett

Våre kirurger har lang og god erfaring med denne formen for brystforstørring, og er eksperter på området. Dermed kan vi sikre deg som kunde og pasient et godt resultat, og riktige og realistiske forventninger til behandlingen og sluttresultatet. Unik kompetanse og lang erfaring gjør at våre kirurger, og vi som klinikk, kan garantere deg trygg behandling som bygger på nøye vurdering. Under konsultasjonen skal du oppleve at vi lytter til deg og at vi setter deg og din kropp i fokus, samtidig som vi skal vurdere hvilke begrensninger og muligheter som finnes for nettopp deg, og om brystforstørrelse med eget fett er det rette valget for deg. Kirurgene våre har svarene, og vi lover deg at du er i de beste hender på Klinikk A.

Under konsultasjonen vurderes vevet i brystet og elastisiteten i huden av kirurgen. Kirurgen vil diskutere ønsket størrelse med deg. Kirurgen vil deretter vurdere om du har fettvev som kan egne seg til transplantasjon, som du ønsker å fjerne for eksempel på mage, rumpe eller lår.

Etter å ha gjennomgått en brystforstørrelse med eget fett, må du kunne ha mulighet til å ta det helt med ro i minimum en uke etter operasjonen. Har du små barn, vil du trenge hjelp hjemme 1-2 uker etter inngrepet. Amming må være avsluttet senest 4 måneder i forkant av en eventuell operasjon.

3D simulering av bryst ved brystforstørring

Klinikk A tilbyr 3D simulering under konsultasjon for å vise pasientene hva man kan forvente seg etter en brystforstørring. Systemet vi bruker kan simulere både effekten av fettransplantasjon og eventuell effekt av proteser. Simuleringen viser hva man kan forvente seg før og etter en brystforstørring. 3D simuleringen foregår slik at det tas bilder med Appen Arbrea på en iPad. Applikasjonen krever at vi tar ett mål av brystene, før bildene raskt bearbeides i Arbrea. Deretter kan vi vise en simulering av hvordan det kan se ut etter en brystforstørring, enten med eget fett, med silikonproteser eller en kombinasjon av begge metoder, såkalt hybrid brystforstørelse. Man vil da kunne demonstrere hvilken visuell effekt forskjellige volum kan ha. En av fordelene med Arbrea 3D simulering er at man også kan simulere effekten av brystforstørring kombinert med brystløft. Systemet er ikke knyttet til skyløsninger, og bilder av simulering lagres enkelt i vårt journalsystem. Personvernet ivaretas altså trygt og sikkert.

Tiden etter behandlingen

De to første døgnene etter en brystforstørrelse med eget fett, skal alle ha absolutt ro og ligge, eller sitte stille mest mulig, med overkroppen høyt. De kommende fem dager etter kan du gå forsiktig oppreist. Brystet må ikke få støt eller slag. Pass på at støtte-BH’en sitter godt rundt hele brystet, og at det ikke er noen kanter som gnager eller lager søkk i huden. BH som skal brukes den kommende tiden etter inngrepet, får du på klinikken. BH´en skal brukes dag og natt i 14 dager, deretter dagtid i 4 uker. De små bandasjene (kompressene) kan fjernes etter 4-6 dager. Det sitter papir-tape på selve operasjonssåret, og disse kan fjernes etter 10-12 dager, og skal deretter skiftes ukentlig i 2-3 måneder (ikke oftere enn ukentlig, for å oppnå minst mulig arr). Fire dager etter inngrepet kan du dusje forsiktig. BH’en kan da vaskes eller skylles opp. Papir-tapen lufttørkes eller tørkes med hårføner før BH’en tas på.

Alle som har gjennomgått denne typen operasjon, anbefales å bruke spesial-BH’en så ofte som mulig. Det er spesielt viktig med god og riktig støtte under trening. Dette opprettholder fasongen på brystene, og forhindrer at huden strekkes.

Vanlige egenundersøkelser av brystene anbefales å gjøre, på lik linje med det helsemyndighetene anbefaler. Mammografi kan gjøres som normalt, evt suppleres med MR eller ultralyd.

Kvinner som gjør brystforstørrelse med eget fett, kan fint amme når de eventuelt skulle få barn. Svangerskap og amming vil kunne øke volumet på brystene, tøye huden og føre til behov for å korreksjon i etterkant, på lik linje med kvinner som ikke er operert.

Komplikasjoner

Komplikasjoner er veldig sjeldne etter denne typen inngrep. Alle typer operasjoner vil kunne medføre at du opplever små blødninger inne i sårhulen, også etter fettsuging og denne type transplantasjon. Denne type blødning vil kunne gi blåmerker lokalt og litt ømhet. Blødning i området der det har blitt transplantert fett, kan være uheldig for resultatet, fordi blodsirkulasjonen til de nytransplanterte cellene kan bli redusert og føre til at færre celler overlever. Det er svært viktig å følge de råd som blir gitt i forkant av operasjonen for å forebygge blødning, samt å være i ro den første uken etter operasjonen.
Infeksjon kan forekomme, men det er sjeldent. Jevnt over er det svært lite infeksjoner etter inngrep ved private klinikker.

Moderat asymmetri kan forekomme. Dette kan justeres ved å legge inn litt mer fett på et senere tidspunkt.

Noen opplever enkelte områder i brystene som litt knudrete og ømme en stund etter operasjon. Dette er som regel alltid forbigående og går over av seg selv. Noen av de transplanterte cellene overlever ikke, og kan synes som små forkalkninger ved mammografiundersøkelser.

Brystforstørring og brystløft

Dersom brystene har mye heng eller løshet, vil ikke alltid en brystforstørrelse med eget fett være tilstrekkelig for å oppnå større bryst med en fin og naturlig høyde og fasong, ettersom en brystforstørrelse i seg selv ikke gir noe større løft. I disse tilfellene velger noen kvinner å gjøre et brystløft i tillegg til forstørring, for å «få tilbake» mest og best mulig fasong og volum. Hvis større bryster er ønsket etter et brystløft, kan det gjøres fettransplantasjonen etter 3-4 måneder .
Noen kvinner ønsker ikke de arrene som brystløft gir. Da kan det være et alternativ å gjøre en eller to fettransplantasjoner som fyller ut den løse huden. Men selv med mye transplantert volum vil brystene fortsatt henge, dersom det var mye heng fra før. Det kan likevel oppnås en noe rundere og fullere fasong med brystforstørrelse med eget fett.

Ofte stilte spørsmål

Kvinner med ønske om en moderat og naturlig brystforstørring, og som har overskudd av eget fett et annet sted på kroppen, er egnet for denne typen operasjon.

Mange kvinner erfarer at det er vanskeligere å slanke bort fett i enkelte områder. Eksempler på slike områder er på nedre, midtre del av magen, hoftene og innside eller utside lår. Samtidig har brystene av forskjellige grunner blitt mindre eller endret fasong. Ved å flytte på eget fett kan de nevnte områdene skulptureres ved hjelp av fettsuging, samtidig som fettet som hentes ut brukes til å forme brystene og gi mer volum.

De som kanskje er aller best egnet for denne typen inngrep, er kvinner som etter svangerskap og amming mister fasong og volum i brystene, og som opplever at brystene er litt løse og har ekstra hud.

En annen gruppe som egner seg godt for brystforstørring med eget fett er kvinner som har fjernet silikonprotesene, og som etter dette ønsker en moderat økning av brystenes volum. Brystenes fasong kan påvirkes i noen grad ved denne metoden. Primært gir metoden riktignok volumøkning uten at fasongen blir stort påvirket.

Kvinner som har fjernet kul i brystet, eller har fjernet en del av brystet, og som resultat har mistet både volum og fasong, egner seg også godt for denne typen fettransplantasjon. Bonusen er både større bryster med mer naturlig fasong, og flatere mage og/eller mindre lår.

Alle kvinner som er friske, fullt utviklede og som ikke er allergiske mot bedøvelsesmidler kan vurderes for fettransplantasjon til brystene. Mange lurer på om små bryster vil kunne fortsette å utvikle seg hos unge kvinner. Ved normal vekt, regelmessig menstruasjon og avsluttet høydevekst, forventes det ikke at brystene vil utvikle seg mer. P-piller og vektøkning kan øke størrelsen på brystene noe, og eventuelt gjøre en operasjon unødvendig.

Kvinner som har fått påvist arvelig disposisjon for å utvikle brystkreft, anbefales ikke å gjøre noen form for brystforstørrelse. Det anbefales at kvinner over 38 år får utført mammografi før en brystforstørrelse.
De som egner seg aller best til denne metoden brystforstørring, er kvinner som etter svangerskap eller amming har fått litt overflødig fett på magen, eller på rumpe og lår, og som har mistet opprinnelig fasong og volum på sine egne bryster, og derfor har en viss løshet og en del ekstra hud. Noen ganger er brystene så slappe at et brystløft bør vurderes. Ønskes større volum etter brystløftet, kan det gjøres en brystforstørrelse med eget fett etter 3 til 4 måneder.

Pasientene møter fastende på Klinikk A operasjonsdagen, har vasket seg med Hibiscrub og tatt forordnet medisin. Man skal ikke drikke eller spise de siste 6 timene før operasjon bortsett fra forordnet medisin. I praksis betyr det at man ikke skal spise eller drikke før operasjonen på selve operasjonsdagen.

Anestesipersonalet tar en kort prat for å forsikre at alt er klart for narkosen.
Etter dette føres man inn til plastikkirurgen hvor man avklarer eventuelle spørsmål, kler av seg før kirurgens påtegninger og ikler seg klinikkens morgenkåpe.

Etter dette føres man inn til operasjonsstuen hvor man blir møtt av operasjonssykepleier og anestesipersonalet. Pasienten klargjøres nå til operasjonen. Dette innebærer at operasjonsfeltet vaskes og dekkes sterilt, man legger seg ned i korrekt posisjon på operasjonsbordet og intravenøs tilgang for anestesistoffene sikres med et lite stikk i armen. Man sovner raskt når anestesi begynner, og de fleste beskriver en god og behagelig søvn når de våkner. Selve operasjonen tar to til tre timer, og man merker ingen ting til selve operasjonen.

Denne typen operasjon gir naturlige bryster med normal mykhet. Fasongen på brystene avhenger av utgangspunktet før operasjonen. Det er realistisk at brystene blir større, men like de opprinnelige brystene, og de fleste går opp ca én cup-størrelse etter én behandling. Ved en eventuell vektøkning i etterkant av operasjonen, er det verdt å merke seg at brystene vil bli større, fordi de transplanterte fettcellene vil øke i volum. På samme måte vil brystene kunne bli mindre ved vektreduksjon, da fettcellene vil gå ned i volum. Fettcellene som har blitt transplantert vil oppføre seg som alle andre fettceller andre steder på kroppen. Flere faktorer har innvirkning – form og størrelse på melkekjertlene, mengde underhudsfett og hudens elastisitet. Ved ryggleie uten BH vil brystene ha naturlig flyt. Mange har generelt ønske om «kløft» mellom brystene, men det er ikke alltid det lar seg gjøre dersom brystene naturlig sitter langt fra hverandre ute på sidene av brystkassen.

Noen måneder etter operasjonen vil du ikke merke eller tenke særlig over at du har gjort en brystoperasjon. Du skal kunne leve akkurat som før.

Idrettslige aktiviteter, trening, dykking og flyreiser vil ikke forbindes med problemer.

Metoden som blir brukt under inngrepet etterlater seg arr som omtrent ikke synes. Det er 2 arr på siden av brystet og 2 innenfor pigmentet på brystvorte, begge er ca 3 mm lange. Med tiden blir disse nærmest usynlige.

Noen få danner likevel godt synlige arr, som forblir røde i lang tid- noen ganger mer enn et år. Over tid vil disse også bli nærmest usynlige. For å forebygge synlige arr mest mulig, er det viktig å bruke stram støtte-BH og plastre arrene noen måneder etter operasjonen.