Armplastikk

Når vi blir eldre, mister huden elastisitet og av evnen til å trekke seg sammen (armplastikk). Dette blir ofte synlig på overarmene hvor huden kan oppleves løs og hengende. En annen vanlig utfordring er at overarmene oppleves for store på grunn av for mye fett. I begge tilfeller kan plastisk kirurgi, hvor vi kombinerer metodene fettsuging og hudplastikk (fjerning av løs overskuddshud) gi deg fastere armer med en fasong som er pent tilpasset resten av kroppen.

Vi har forskjellig anatomi fra naturens side, og mange opplever at overarmene er for store i forhold til resten av kroppen; dette forekommer også blant normalvektige og yngre personer. Vektoppgang eller arvelige faktorer kan også forårsake for mye fett på innsiden og utsiden av armene. En annen vanlig utfordring med armplastikk er at huden mister sin elastisitet med årene, eller etter en større vektnedgang, slik at den oppleves hengende og sjenerende.

Tilpasset din anatomi

Fettsuging og armplastikk (fjerning av løs hud) vil gi fastere og mer definerte armer som er tilpasset din anatomi. De dyktige kirurgene ved Klinikk A gir deg et resultat du blir fornøyd med.

Bedøvelse

Narkose

Nedetid

7-21 dager

Tid på klinikken

Totalt 3-5 timer

Kontroll

Etter 7-14 dager og 3-6 måneder

grevinneheng Armplastikk​

Kroppskirurgi priser

  • Armplastikk med fettsuging. Fra kr 55 400

Generelt om armplastikk

Overflødig hud kan for enkelte fjernes kirurgisk gjennom armplastikk. Her vil vi gi deg den informasjonen du trenger for å kunne avgjøre om dette kan være egnet behandlingsmetode for deg.
De som ønsker kosmetisk operasjon på armene kan i all hovedsak deles inn i to kategorier; de som har for mye fett på armene eller de som har overflødig hud/heng. Ofte er det en kombinasjon av begge.

Det er som regel yngre mennesker som hører inn under den første kategorien, både normalvektige og overvektige. Har du normal, elastisk hud vil som regel liposkulptur (fettsuging) være tilstrekkelig for å oppnå et godt resultat. Løs og overflødig hud lar seg ikke trene bort, og kan ikke strammes opp ved hjelp av kremer, laser eller ultralyd, og da kan det være nødvendig med armplastikk for å fjerne denne huden. Da blir gjenværende hud samtidig strammet opp. Operasjonen kombineres alltid med liposkulptur.

Hvem kan få utført armplastikk?

Vektoppgang eller arvelige faktorer kan føre til økt mengde fett, og/eller overskuddshud på overarmene. Trening kombinert med et godt kosthold vil kunne gi resultater, men hos mange er huden løs og lite elastisk, spesielt etter stor vektreduksjon eller slankeoperasjoner. I disse tilfellene kan det være nødvendig med armplastikk for å fjerne overflødig hud samtidig med fettsugingen. Armplastikk kan ikke gjøres hos de som har stor overvekt, grensen går på BMI ved 28. BMI over denne grensen øker muligheten for komplikasjoner, så i slike tilfeller vil vi sette krav om vektreduksjon før en eventuell operasjon.

Konsultasjon og forberedelser

Under konsultasjonen får du møte kirurgen, og du blir undersøkt nøye for å kunne lage best mulig plan for deg og dine ønsker. Kirurgen vil lytte til dine ønsker og tanker, også vil dere sammen komme frem til beste løsning for deg. Under konsultasjonen får du den informasjonen du trenger, og du får svar på de spørsmålene du eventuelt har.
Kirurgen vil hjelpe deg til å få realistiske forventninger utfra dine forutsetninger.

Hvordan utføres armplastikk?

Operasjonsdagen er det viktig at du møter opp på klinikken til angitt møtetidspunkt. Der blir du møtt av en av våre medarbeidere, som vil lede deg videre inn i lokalet, hvor du vil få møte kirurgen og anestesipersonell før operasjonen. På operasjonsstuen blir armene vasket med sprit, og underkroppen dekkes til med sterile laken. Du får narkose eller lokalbedøvelse med avslappende medisin før kirurgen starter. Selve inngrepet tar ca. to timer.
Er det mye løs hud og mye fett, vil det fettsuges for å oppnå finest mulig fasong, i tillegg til å fjerne den overflødige huden. Det fettsuges under hudbiten som fjernes uansett om det foreligger overvekt eller normalvekt for å redusere risikoen for komplikasjoner.

Operasjonssnittet legges på hver side av armhulen og nedover innsiden av overarmen. På grunn av fettsugingen kan mer hud fjernes. Til slutt sys sårene sammen i flere lag med innvendig, selvoppløselig tråd, så du ikke trenger fjerne noen sting i ettertid. Du vil få på en komprimerende armstrømpe for å forebygge hevelse mest mulig. Etter operasjonen våkner du og hviler deg på post operativ avdeling vår til du er klar til å reise hjem. Det er en sykepleier som passer på deg hele tiden. De fleste er klare til å reise hjem etter 2-3 timer.

Den første tiden etter operasjonen

De første dagene er det normalt å føle seg mørbanket og kjenne spreng i armene. Dette avtar gradvis den første uken. De to første døgnene er det viktig at du tar det helt med ro, og du skal sitte eller ligge mest mulig stille. Deretter er det viktig at du gradvis øker aktiviteten, samtidig som det er viktig å unngå tunge løft med armene de første 4-6 ukene etter operasjonen.

Kompresjonsstrømpen du får på armen etter operasjonen skal sitte på urørt døgnet rundt i 7 dager. Du kan deretter fjerne eventuelle bandasjer, men du skal la papirteipen som sitter på selve operasjonssåret være på. Nå kan du ta din første dusj. Normalt vil det ha blødd litt ut i strømpen, og det vil ofte væske noe fra såret den første uken. Strømpen kan da vaskes. Papirteipen som sitter på selve operasjonssåret skal lufttørke eller tørkes med hårføner, før strømpene settes på igjen.

Papirteipen på såret skal sitte på de første 7-8 dagene før de skiftes første gang. Deretter skal de skiftes ukentlig (ikke oftere da dette kan medføre sår hud). Arrene bør teipes i 3 måneder for å oppnå best mulig resultat.
Unngå direkte sollys på arrene det første året, mens de er røde. Det kan gi pigmentering eller tykkere arr.

Resultat

De aller fleste blir veldig fornøyd etter operasjonen, både kosmetisk og funksjonelt. Det er likevel viktig å ha realistiske forventninger i forkant. Vi ser at sterk overvekt ofte er grunn til at resultatet er mindre tilfredsstillende.
Det er ikke mulig å gjøre denne typen kirurgi uten å etterlate arr. I begynnelsen er arrene røde og harde, også blekner og mykner de med tiden. Det kan variere litt i bredden langs arret. Jo mer hud som fjernes, jo mer utfordrende er det når det skal sys sammen, og det kan etterlates små «eselører» i endene av arret. Vanligvis forsvinner dette av seg selv i løpet av et års tid, ellers kan det fjernes ved en liten kirurgisk justering i etterkant.
Det er ikke lett å forutse hvordan dine arr vil bli. Dersom du har arr fra tidligere kirurgi, kan disse gi deg en viss indikasjon. Mye avhenger også av om du følger våre råd. De færreste opplever at arrene blir sjenerende.

Komplikasjoner

Komplikasjoner etter armplastikk er sjeldent. Dersom du skulle få komplikasjoner har vi effektive midler til å behandle disse. Våre kirurger er tilgjengelige 24 timer i døgnet, hver dag hele året i forbindelse med behandlinger. Er du bekymret for at noe ikke er som det skal, kontakt oss. Dersom du bor langt unna, og er i tvil kan du kontakte din lokale legevakt.

Blødning etter armplastikk

Blødning kan oppstå etter alle typer inngrep. Dette er sjelden, og oppstår som regel i løpet av det første døgnet. Derfor er det også veldig viktig at du er helt i ro det første døgnet, og helst ikke være mer enn 1-2 timers reisevei fra klinikken dette første døgnet. Sluttresultatet vil ikke påvirkes av en eventuell blødning.

Risiko for infeksjon etter armplastikk

Det er sjelden det forekommer infeksjoner. Symptomer vil være rødme, varme og smerter i operasjonsområdet. Ofte følger det også med nedsatt allmenntilstand og feber. Ved disse symptomene skal du kontakte oss, eller en annen lege dersom du bor langt unna klinikken.
Den verste komplikasjonen er tap av hud og/eller vev, enten helt eller delvis. Dette er heldigvis svært sjelden, og så å si utelukkende hos røykere. Ved armplastikk blir vevet strammet, som gir redusert blodsirkulasjon. Røyking vil ytterligere redusere og forverre blodsirkulasjonen, og vevet kan dermed får for lite oksygen, som igjen kan føre til at vevet dør. Derfor er det veldig viktig at det ikke røykes etter armplastikk og annen kirurgi. Såret trenger alt oksygenet det kan få. Denne typen komplikasjon vil også kreve langvarig sårskift og eventuelt nye operasjoner, og kan påvirke resultatet i negativ retning.
Tap eller nedsatt følelse i huden rundt operasjonsområdet kan forekomme. Dette bedrer seg som regel, og hos enkelte vil den komme helt tilbake. Det kan ta lang tid, og forbedring kan forventes opp fra 1-3 år.