Hjem | Plastikkirurgi | Fettsuging | Fettsuging lår

Fettsuging lår - Liposkulptur

Fettsuging mage

Fettsuging av lår er en effektiv kirurgisk metode for å forme lårene med permanent fettfjerning. Ved hjelp av tynne kanyler, sofistikert teknikk og klinisk erfaring formes lårene ved å fjerne fett fra de områdene som er aktuelle. Gode resultater ved fettsuging krever en erfaren kirurg.

Fettsuging av lår kan gjøres på deler av låret, for eksempel utside lår, innside lår, forside lår eller bakside lår, men det kan også gjøres sirkulært rundt hele låret. Dette kaller vi fettsuging lår 360, eller sirkulær fettsuging av lår. Hva som passer for den enkelte pasient avklares under en konsultasjon før operasjon.

Fettsuging andre områder

Ofte kombineres fettsuging av lår med fettsuging av legg eller ankel. Men fettsuging, eller liposkulptur, er en effektiv metode for permanent fettfjerning også på andre områder av kroppen. De vanligste områdene for fettsuging er mage, hofte- midje (flanke), ryggputer, bryst (hos menn), armhule og hake -hals (dobbelhake). Les mer om fettsuging her.

Ved bukplastikk, armplastikk og lårplastikk er fettsuging vanligvis en viktig del av behandlingen.

Bedøvelse

Sedasjon med lokalbedøvelse eller narkose

Nedetid

3-7 dager

Tid på klinikken

Totalt 3-4 timer

Kontroll

Etter 7-14 dager og 6 måneder

Priser fettsuging og liposkulptur

Bestill konsultasjon

Kontakt oss for en konsultasjon med en av våre kirurger. Vi tar kontakt med deg kort tid etter du har sendt inn skjemaet. 

Innholdsfortegnelse

Fettsuging lår - liposkulptur

Fettsuging lår er en effektiv metode for å fjerne fettansamlinger på lårene og dermed forme lårene. 

Fettsugingen i seg selv er ingen slankemetode, men heller en metode for figurforming. På engelsk heter det liposuction. Fettsuging kalles også liposkulptur på norsk. Pasienter med lipødem og lipodystrofi kan også oppnå gode resultater med denne type inngrep.

Fettsuging utside lår

Fettsuging av utside lår fjerner fettvev effektivt i området øverst og ytterst på låret. Det aktuelle området kan også gå i retning bakover mot setet. Noen har vanskelig for å finne klær som passer. De beskriver gjerne at bukser som passer over øverste delen av låret blir for vid lenger ned på låret, mens bukser som passer lengre nede på låret blir gjerne for trange høyere opp på låret. Fettsuging av utside lår kan forme dette området effektivt og er et av de vanligste plastikkirurgiske inngrepene. 

Til tross for optimalisering av kosthold og trening går fettansamlinger på utside lår ofte ikke tilbake. I slike tilfeller vil fettsuging være en effektiv behandling.

Fettsuging innside lår

Fettsuging av innside lår fjerner fettvev i området øverst og innerst på låret. Pasienter kan oppleve gnissing på innsiden av lårene og vansker med å finne passende klær, i tillegg til det rent kosmetiske.

Historisk har fettsuging på innsiden av lår blitt sett på som svært vanskelig, og mange kirurger har fryktet at huden blir løs på innsiden av låret ved fettsuging. Når fettsugingen utføres korrekt oppnås gode resultater. Det krever imidlertid  en erfaren kirurg for å få et best mulig resultat. 

Dersom hovedproblemet er løs hud på innsiden av lårene, kan lårplastikk være et godt behandlingsalternativ. Ved en lårplastikk strammes huden ved å fjerne løs hud. Les mer om lårplastikk her.

Fettsuging forside lår

Fettsuging av forside lår fjerner fettvev fortil på låret. 

Fettvev som ligger like over kneskålen er vanskelig tilgjengelig for fettsuging. Dette ligger svært tett på kneet. Fettsuging inn mot dette området kan medføre langvarig smerte, noe som begrenser mulighetene for fettfjerning her. Høyere opp på låret ligger det derimot til rette for fettsuging.

Fettsuging bakside lår

Fettsuging av bakside lår fjerner fettvev på baksiden av låret, under rumpa. Vanligvis er det mindre fylde i hud og undrhud på bakdsiden av lårene.

Dersom hovedproblemet er løs hud, kan lårplastikk ha effekt også på baksiden av lårene. Les mer om lårplastikk her.

Fettsuging sirkulært på lår - Fettsuging lår 360

Fettsuging rundt hele låret er spesielt krevende og er avhengig av en erfaren kirurg for å få et godt resultat. 

Kirurgene som utfører fettsugingen

Ved Klinikk A benyttes en trygg metode som har blitt utviklet over lang tid. Plastikkirurgene Frode Amland og Ståle Buhagen har lang erfaring innenfor fettsuing og liposkulptur. Dr. Frode Amland startet i sin tid opp Nobel Clinic, som da var en ren fettsugingsteknikk. Metoden har blitt utviklet og modernisert over flere tiår. Det viktigste for kirurgene på Klinikk A er at du som pasient skal få trygg behandling med trygge og sikre metoder, samtidig som vi forstår dine ønsker og gjør vårt ytterste for at du skal bli fornøyd.

Våre kirurger har behandlet flere tusen pasienter, og pasientenes tilfredshet med behandlingen er generelt høy. Les mer om våre kirurger på Google anmeldelser og legelisten.no 

DSC04608 scaled
Frode Amland

Dr. Frode Amland

Dr. Frode Amland har vært med på å utvikle dagens metoder for fettsuging. Han er en meget erfaren plastikkirurg.
Dr. Ståle Buhagen. Spesialist i plastikkirurgi og generell kirurgi. Bred erfaring. Lidenskapelig opptatt av detaljer, slik at resultatet skal bli best mulig hver gang.
Ståle Buhagen

Dr. Ståle Buhagen

Dr. Ståle Buhagen har bred erfaring og er lidenskapelig opptatt av metoder innen plastikkirurgi. 

 

Hvem egner seg for fettsuging av lår?

De som har lokaliserte områder med fedme til tross for optimal trening og kosthold kan være kandidater for fettsuging på lårene. Typiske områder er utside lår og innside lår, men vi er alle sammen forkjellige, og noen har indikasjon også på forsiden og baksiden av lår.

Pasienter med lipodystrofi, altså ujevn fordeling av fettansamlinger på deler av kroppen, kan også være kandidater.

Fettsuging på utside og innside lår er blant de vanligste plastikkirurgiske inngrepene på verdensbasis. Så lenge det benyttes trygge metoder blir resultatene vanligvis bra. Dette  forutsetter selvfølgelig at kirurgen er kompetent og erfaren. Pasientene er generelt godt fornøyde med metoden vi tilbyr ved Klinikk A.  Eksempler på andre områder som kan være aktuelle for fettsuging er mage, hofte, midje, innside knær, armer, hake og nakke.

Hvilke begrensninger har fettsuging av lår?

Muskulatur og skjelett lar seg ikke forme med fettsuging. Underhudsfettet lar seg forme med fettsuging, noe som kan gi inntrykk av at muskler og skjelett formes, men alle mennesker har sin unike anatomi når det gjelder skjelett og muskulatur. Muskler og skjelett lar seg altså ikke forme av fettsuging. For å forme muskulatur er det primært trening som har effekt. Det fettvevet som ligger over skjelett og muskulatur lar seg forme med fettsuging. Under en konsultasjon vil plastikkirurgen forklare hvilke begrensninger og hvilke muligheter en behandling kan ha. 

Lipodystrofi - ujevn fordeling av fettvev

Pasienter med lipodystrofi, altså ujevn fordeling av fettvev, kan også være kandidater for fettsuging av lår. Dette er en medisinsk tilstand og kjennetegnes blant annet ved at det er ulik fordeling av underhudsfett på forskjellige steder på kroppen. Noen har for eksempel mer fettvev på lår og legger enn på overkroppen, noen har mer på armene enn på kroppen for øvrig og noen har slanke armer og ben, men tydelig mer fettvev på overkroppen. Ofte har disse pasienten også områder med svært lite fettvev. Forskjellen på fettvev består ofte dersom pasientene går ned eller opp i vekt.

Mange av pasientene som kommer til oss har over lengre tid gjort det de kan med trening og kosthold, men har ikke kommet i mål med dette. De områdene som ofte kan gjenstå er da utside lår, innside lår og forside lår. Med fettsuging kan vi fjenre fettvevet i de aktuelle områdene permanent. 

Kan fettsuging utføres på flere områder under en og samme operasjon?

Fettsuging utføres ofte i flere områder samtidig. Dersom det ligger til rette for det, kan det være gunstig å kombinere områder som grenser til hverandre. Eksempler på dette er utside lår, innside lår og forside lår, kombinert med forside mage. Det er også mulig å fettsuge andre områder, som for eksempel innside knær og øvre del av legg. Det er ikke mulig å fettsuge hele kroppen under samme operasjon. Blir det for store områder vil vi ikke kunne behandle de aktuelle områdene på en forsvarlig måte, med trygge og gode resultater. I de tilfellene må vi dele opp behandlingen i flere operasjoner. Det bør i så fall gå minst to uker mellom hver operasjon. For å avklare hva som kan være aktuelt for den enkelte pasient, anbefaler vi en konsultasjon hos en av våre plastikkirurger. 

Medisinske tilstander med ujevn fettfordeling

Det finnes flere medisinske tilstander med ujevn fordeling av underhudsfettet. Dette kan oppstå som følge av skader, etter tidligere kirurgi eller som følge av regelmessig injeksjon av insulin hos diabetespasienter eller spontant som såkalt lipodystrofi, se avsnitt over. Ujevn fettfordeling som følge av disse medisinske tilstandene kan medføre fysiske og plagsomme symptomer i form av inndragninger, vanskeligheter med å finne klær som passer og ujevnheter som vanskeliggjør bruk av vanlige klær. Enkelte slike tilfeller kan også falle inn under tilstander som behandles på offentlig sykehus. Våre kirurger er godt kjent med retningslinjene for offentlig behandling. Pasienter som lurer på om de har offentlig indikasjon for operasjon, kan få en vurdering av våre plastikkirurger. Bestill time her.

Kan fettvevet komme tilbake etter fettsuging?

Fettsuging er en permanent fjerning av fettvev. Det betyr at de fettcellene som er fjernet vil være borte for alltid. Det vil imidlertid fortsatt være fettceller igjen i området som har blitt behandlet med fettsuging. Dette vevet vil kunne øke og minske i volum ved eventuell vektøkning eller vektnedgang. Det området som har blitt fettsugd, vil alltid ha forholdsmessig mindre fylde sammenliknet med omkringliggende områder.

Hva skjer med fettet etter fettsuging?

Etter en ordinær fettsuging blir fettet som fjernes håndtert som spesialavfall. Det betyr at fettet går til et forbrenningsanlegg og behandles etter strenge regler for avfallshåndtering. Kan dette fettet benyttes til noe annet? Ja, fettet kan transplanteres tilbake andre steder i kroppen – såkalt fettransplantasjon. Fettet kan altså gjenvinnes til bruk i egen kropp, noe som i visse tilfeller er gunstig. Fettets egenskaper gjør at det kan tilføre volum, men det kan også ha hudforbedrende egenskaper.

Fettransplantasjon utføres i økende grad. De vanligste områdene fettet benyttes er til brystforstørrelse, forming av rumpe (såkalt Brazilian Butt Lift – BBL), til ansikt og til arrkorreksjoner.

Hvordan fungerer en fettransplantasjon?

Ved en fettransplantasjon flyttes vev fra et sted på kroppen til et annet. Fettsuging er metoden som benyttes for å få tilgang på fettet som skal transplanteres.

Fettvev inneholder både fettceller, stamceller og vekstfaktorer. Dette kan benyttes til å øke volum i for eksempel bryst, rumpe, ansikt og til arrkorreksjoner generelt. Fordelen med å flytte på eget fett er at det er kroppens eget vev. Det blir altså ikke fremmedlegemereaksjoner, og det transplanterte området blir naturlig og mykt. Fettransplantasjon har en regenerativ effekt på huden og kan være med på å myke opp og fylle områder med hardt, inndratt arrvev. Sammenliknet med ordinær filler, vil fettransplantasjon generelt gi et mer naturlig preg, og det er en permanent løsning som man ikke behøver å gjenta.

Dersom målet er en større økning i volum, kan det være nødvendig med flere runder med fettransplantasjon før resultatet blir tilfredsstillende. 

Hva skjer med fettet som er transplantert ved vektøkning eller vektnedgang?

Fettvevet som er transplantert oppfører seg som vanlig fettvev etter transplantasjon. Det betyr at dersom du øker i vekt vil fettvevet som er transplantert øke i volum på lik linje med fettvevet ellers. På samme måte vil det transplanterte fettvevet gå ned i volum, dersom du går ned i vekt.

Hvordan foregår en operasjon med fettsuging av lår

Fettsuging utføres med tynne kanyler som fjerner fett fra de områdene som behgandles. Fettansamlinger på lår behandles trygt og effektivt med fettsuging, også kjent som liposkulptur. Operasjonen utføres vanligvis i narkose, men det er også mulig å benytte sedasjon. Under operasjonen fylles området som skal fettsuges med en spesiell væske som forbereder vevet på fettsugingen. Denne væsken kaller vi tumesscens og består av nøye utprøvede og tilmålte komponenter. Selve fettsugingen utføres med tynne kanyler som ved hjelp av vakuum fjerner fettcellene. Det lages små åpninger i huden for å kunne utføre fettsugingen. Disse er ca 10 mm lange og det blir vanligvis 1 til 2 sting som må fjernes fra hvert enkelt arr. Av og til kan vi lukke arrene med sting som løses opp av seg selv.

Ulike metoder for fettsuging

Fettsuging utføres med tynne kanyler. Ved søk på nett kan det værte vanskelig å orientere seg om forskjellen på de forskjellige metodene. Begreper som fettsuging, vanlig fettsuging, liposkulptur, power assisted liposuction, smartlipo, laserlipolyse, water assisted liposuction, RF assisted liposuction og US assisted liposuction dukker opp. Felles for alle metoder er bruken av tumescens, altså at vevet fylles med væske før selve fettsugingen.

Ved de forskjellige metodene er det forskjell på teknologien i kanylene. Den metoden som etter vår mening gir de mest forutsigbare resultatene og den tryggeste behandlingen, er konvensjonell, vanlig fettsuging, med vanlige fettsugingskanyler. 

Generelt gjelder at all bruk av energi i fettsugingskanyler gjør resultatet mer uforutsigbart. Disse metodene er ikke like utprøvet med tanke på trygghet for pasienten. Bruk av energi i kanylene (laser, RF, UL) fører til at vevet blir utsatt for varme og friksjon. Vevets respons på dette varierer og kontrollen med energiutviklingen er begrenset. Ved å søke på nett kan man få inntrykk av at bruk av for eksempel laser kan gjøre fettsugingen mindre belastende på kroppen. Dette stemmer ikke. Prosedyrene med laser er en variant av fettsuging som også krever restitusjonstid, og vi mottar ofte henvendelser fra pasienter som har fått utført laser-fettsuging hvor resultatet er ujevnt og ikke i tråd med pasientens forventninger. 

Hvor får jeg arr etter operasjon?

Plassering av arr ved fettsuging av lår avhengrer av hvilke områder av låret som skal behandles. Disse lukkes vanligvis med 1 til 2 sting som fjernes etter 1 til 2 uker. Arrene plasseres i nærheten av området som skal opereres.

Konsultasjon – forundersøkelse før operasjon med fettsuging

For å avklare om operasjon med fettsuging av lår kan være aktuelt, anbefaler vi å sette opp time til konsultasjon hos en av våre plastikkirurger. Dersom du bor langt fra Oslo kan vi gjøre dette over Teams.  Bestill time hos våre plastikkirurger for en uforpliktende konsultasjon.

Mange lurer på hva en konsultasjon innebærer. Under konsultasjonen vil plastikkirurgen lytte til den enkeltes ønsker og behov. Ett av målene med konsultasjonen er å besvare alle spørsmålene den enkelte måtte ha. For å oppnå dette, setter vi av god tid. Etter konsultasjonen skal man ha god oversikt over hvilke behandlingsmuligheter som kan være aktuelle og hvilke fordeler eller ulemper de forskjellige mulighetene byr på. I samarbeid vil man da bli enige om hvilken behandling som kan være aktuell.

Ved ankomst til klinikken vil en av våre medarbeidere utlevere et skjema til utfylling i ventesonen. Selve konsultasjonen begynner inne på legekontoret, hvor man starter med å gå gjennom hva den enkelte ønsker vurdering av. Dialogen mellom pasienten og plastikkirurgen er helt avgjørende for å finne frem til hvilken behandling som er best. Man går så gjennom opplysninger som tidligere sykdommer, allergier, faste medikamenter og liknende, samtidig som kirurgen skriver journal.

På hvert kontor har vi en skjermet skiftenisje hvor pasienten kler av seg det nødvendige. Normalt fotodokumenteres det, som en standard del av journalinformasjonen. Systemet vi benytter for fotodokumentasjon er godkjent og i tråd med GDPR.

Kirurgen gjør så nødvendige undersøkelser av det aktuelle området og kommer med anbefalinger når det gjelder behandlingsmuligheter. Under konsultasjonen forsøker kirurgen å danne et mest mulig realistisk bilde av hva den enkelte kan forvente seg etter en operasjon. Alle pasienter har forskjellige utgangspunkt, noe som krever en individuell tilnærming for å møte den enkeltes behov. Vårt mål ved Klinikk A er at hver enkelt pasient skal være fornøyd med sine valg, og at beslutningsgrunnlaget er best mulig når valget tas. Godt informerte pasienter tar gode valg.

Før og etterbilder ved fettsuging av lår

Det er ikke tillatt å vise før og etterbilder på norske hjemmesider. Under en konsultasjon er det imidlertid tillatt å vise blider, slik at kirurgen kan vise relevante før og etterbilder for fettsuging.

Hva skjer operasjonsdagen?

Operasjonen utføres vanligvis i narkose. Pasientene møter fastende på Klinikk A operasjonsdagen, har vasket seg med Hibiscrub og tatt forordnet medisin. Man skal ikke drikke eller spise de siste 6 timene før operasjon, med to unntak – man kan drikke vann frem til to timer før operasjon, og man skal drikke vann til forordnet medisin på Klinikk A. I praksis betyr det vanligvis at man ikke skal spise eller drikke før operasjonen på selve operasjonsdagen, bortsett fra det man får beskjed om på klinikken.

Anestesipersonalet tar en kort prat for å sikre at alt er klart for narkosen.
Etter dette hilser man på plastikkirurgen, hvor eventuelle spørsmål avklares. Pasientene kler av seg før kirurgens påtegninger og ikler seg klinikkens morgenkåpe og tøfler. Personlig tøy og verdisaker plasseres i en boks som følger pasienten gjennom hele oppholdet på klinikken.

Etter dette føres man inn til operasjonsstuen hvor man blir møtt av operasjonssykepleier og anestesipersonalet. Pasienten klargjøres nå til operasjonen. Dette innebærer at operasjonsfeltet vaskes og dekkes sterilt, man legger seg ned i korrekt posisjon på operasjonsbordet og intravenøs tilgang for anestesistoffene sikres med et lite stikk i armen. Man sovner raskt når anestesi begynner, og de fleste beskriver en god og behagelig søvn når de våkner. Selve operasjonen tar en til to timer, og man merker ingen ting til selve operasjonen.

Den første tiden etter fettsuging – erfaringer etter operasjon

Vår erfaring er at de fleste pasienter har et greit forløp etter fettsuging. Mange lurer på hvor smertefullt det er etter en slik operasjon. De fleste våkner med lite ubehag, dagen etter beskriver mange noe ubehag, men direkte smerter blir sjelden rapportert. Hvordan den enkelte opplever den første tiden etter operasjon varierer fra person til person.

Når operasjonen er ferdig, overføres pasientene til vår postoperative avdeling, hvor vårt personale passer på. Etter hvert som man våkner til, vil man få noe å drikke og noe lett å spise. Mange pasienter erfarer at man føler seg litt trøtt, men likevel ganske opplagt de første timene. Noen vil føle seg litt urolige og rastløse de første 24 – 48 timer. Dette er på grunn av medisinene som gis. De første dagene erfarer de fleste at de i noen grad føler et ubehag i det opererte området. Dette vil normalt bli mindre og mindre etter hvert. Det er vanlig å føle noe drag og ubehag i visse situasjoner også mange uker etter operasjon. Dette er ikke farlig og ikke uttrykk for at noe er galt.

De første to til tre døgnene tilstreber man meget rolig aktivitet. Deretter kan man gradvis gjenoppta enkel, dagligdags aktivitet, men fortsatt passe på og lytte til kroppen. Etter 7 til 10 dager kan aktiviteten økes gradvis.

Økning i aktivitet gjenopptas forsiktig allerede to til tre uker etter operasjon, men man skal da lytte til kroppen.

Etter fire uker kan man begynne å trene etter operasjon.

Bandasje og tape etter operasjon

Det bandasjeres med Micropore tape og absorberende bandasje, ofte Mepore bandasje. Micropore tapen sitter på til den faller av av seg selv, eller til stingene eventuelt fjernes på Klinikk A. For å sikre et best mulig resultat benyttes kompresjonstøy etter operasjon. Dette kan kjøpes på Klinikk A, hvor vi velger det som passer best til det enkelte område og til den enkelte pasient. Dersom man har egnet kompresjonstøy fra tidligere, kan vi vurdere om det benyttes ved den aktuelle operasjonen.

Dusjing etter fettsuging

Vanligvis anbefaler vi dusjing tre til fire dager etter operasjon. Man skal da ta av kompresjonstøyet og den absorberende bandasjen, vanligvis en hvit Mepore bandasje. Under den absorberende bandasjen sitter Micropore tapen som skal sitte på frem til eventuell fjerning av sting, kontroll på Klinikk A eller til den faller av av seg selv. Dette avtales med kirurgen i forbindelse med operasjonen. Dusj hele kroppen på vanlig måte med sjampo og såpe. Til slutt skylles kroppen ren for såpe. Micropore tapen vil da være fuktig, men den tørker fort av seg selv, såkalt lufttørking, eller kan tørkes forsiktig ved hjelp av hårføner. Det er ikke nødvendig med bruk av absorberende bandasje etter dusjing, med mindre det fortsatt væsker fra arrene.

Kontroll etter fettsuging

Første kontroll er vanligvis 7 til 21 dager etter operasjon på Klinikk A. Dersom man bor langt fra klinikken, kan eventuelle sting fjernes hos fastlege. Det endelige resultatet vil man ikke se før det har gått noe tid, vi setter derfor opp neste kontroll først etter 3-12 måneder. Den første tiden etter operasjon er vevet i det opererte området hovent på grunn av operasjonen. Dette er vanlig og naturlig, ettersom det er utført en operasjon. Hevelsen øker gjerne på de første dagene og begynner å avta 3 til 10 dager etter operasjon. Vanligvis er det ujevn hevelse i det opererte området inntil all hevelsen har gått tilbake. Etter tre uker har mye av hevelsen gått tilbake. I den fasen som kommer etter dette trenger kroppen lang tid på å tilpasse seg den nye situasjonen. Vevet i det opererte området gjøres sakte med sikkert om til permanent, sterkt vev. Denne prosessen kaller vi modningsfasen og varer teoretisk i inntil to år, men dette merker man normalt lite til i hverdagen.

Trening etter operasjon

Mange lurer på når de kan gjenoppta trening etter operasjon. De første 2 til 3 ukene etter operasjon skal man unngå aktivitet som gir økt puls og som krever store bevegelser. Etter dette kan man gradvis øke aktiviteten, men man bør beregne 3-4 uker før man kan begynner å trene som normalt.
De som har kontorjobb kan normalt forvente å gå tilbake på jobb allerede dagen etter operasjon, men vi anbefaler at man har mulighet til å hvile seg litt ekstra og kunne legge seg ned for å hvile litt, særlig den første uken etter operasjon. Under konsultasjonen før operasjon kan du diskutere hva du kan forvente når det gjelder arbeidsevne i tiden etter operasjon.

Komplikasjoner etter operasjon

Alle operasjoner har risiko for komplikasjoner. Den absolutte risikoen for komplikasjoner etter fettsuging er lav. Det er meget sjelden vi ser alvorlige komplikasjoner, men risikoen ved en operasjon blir aldri null.

En eventuell blødning oppstår vanligvis før man forlater klinikken, men kan også oppstå hjemme og da vanligvis innen de to første døgnene etter inngrepet. Slike blødninger skyldes operasjonen, og kommer oftest av at en liten blodåre åpner seg etter operasjonen. En blødning merkes vanligvis ved raskt innsettende spreng og hevelse i det aktuelle området. Selve blødningen er oftest på innsiden av huden og er ikke farlig, men kan kreve en reoperasjon, altså en ny operasjon. Kirurgen vil da fjerne blodet og stoppe blødningen. For å forhindre blødninger er det viktig å bruke kompresjonstøy som forordnet. Kompresjonstøyet gir et trykk mot vevet, som i seg selv reduserer risikoen for blødning.

Våre kirurger er tilgjengelige hele døgnet, hele året i forbindelse med behandlinger som er utført. Ved rask og riktig behandling av en slik blødning, vil denne komplikasjonen ikke ha noen betydning for sluttresultatet. For å forebygge en slik blødning etter operasjon, er det veldig viktig at man følger de rådene man blir gitt i forbindelse med operasjonen, leser infoskrivet man har fått nøye og holder deg i ro den første tiden etter inngrepet.

Økende rødme, hevelse, ømhet, sekresjon av puss fra operasjonssåret eller generell sykdomsfølelse kan være tegn på infeksjon. I så tilfelle må operasjonssåret tilses av kirurgen. Av og til holder det med sårskift, samtidig som kirurgen vurderer om det er nødvendig med antibiotika.

Noen opplever forandret følelse i huden i det opererte området. Følelsen kan være både redusert, men også forsterket, nærmest litt overfølsomt ved berøring. I langt de fleste tilfeller normaliserer følelsen seg med tiden. Hvor lang tid det tar før følelsen normaliserer seg varierer fra person til person.

Mer informasjon om fettsuging

Dersom du ønsker å lese mer om fettsuging har norsk helseinformatikk god og saklig informasjon om brystløft. Les mer på nhi.no.

Ofte stilte spørsmål

Blir det hovent og får jeg blåmerker?

Det er svært ulikt i hvilken grad personer får blåmerker, noen får mer, andre får lite eller ingenting. Teknikken som brukes gjør at det blir minimalt med blødning under inngrepet. Du må regne med at det er hovent og kan føles litt ujevnt de første ukene og opp mot 12 uker etter inngrepet. Dette er helt normalt og går seg gradvis til. Det er viktig å bruke kompresjonsplagget som anbefalt.

Er det vondt etter fettsuging?

Smerte oppleves veldig individuelt, men teknikken som brukes på Klinikk A gir minimale smerter og svært sjelden komplikasjoner. De fleste tilbakemeldingene vi får er at de føler seg «uforskammet bra» allerede dagen etter operasjonen.

Kan du sykmeldes etter fettsuging?

Kosmetisk kirurgi gir ikke rett til sykmelding. Vi anbefaler derfor at du tar fri fra jobben 1 uke etter inngrepet dersom du har fysisk arbeid. Ved kontorarbeid kan det holde med 2-4 dager fri. Dersom du har mulighet for å planlegge litt redusert press på jobb i den første fasen, er det å anbefale.

Dersom fettsugingen er en del av en behandling på medisinsk indikasjon kan du bli sykmeldt. Eksempler på dette kan være bukplastikk eller kirurgi etter stort vekttap som tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende kriterier.

Vurderinger

MrJhb82
MrJhb82
24. April, 2024
Jeg er en mann på 41 år, og jeg tok en øvre og nedre øyelokkoperasjon. Fikk god informasjon i forkant, og følte jeg ble godt veiledet gjennom hele prosessen fra første konsultasjon, på operasjonsdag, og til stingene ble tatt en uke etterpå. Jeg har ikke hatt noen komplikasjoner utenom det som er normalt, og anbefaler Klinikk A på det varmeste.
Patricia Lopez
Patricia Lopez
23. April, 2024
Strålende fornøyd med hele opplevelse både før og etter opersjonen Kirurg Ståle Buhagen fantastisk flink i det han driver med. Anbefales på det sterkeste 👍
Marianne Magdal
Marianne Magdal
26. Februar, 2024
Dr. Ståle Buhagen var veldig behagelig under konsultasjonene, lyttet var ærlig og tillitskapende. Jeg fikk god informasjon og er meget fornøyd med alt på Klinikk A.
Sara Maria Nystrand
Sara Maria Nystrand
16. Februar, 2024
Strålende fornøyd med hele opplevelsen. Veldig flott lokale, utrolig hyggelig ansatte. Jeg er super fornøyd både med konsultasjon før inngrepet, selve operasjonsdagen- da drømte jeg at jeg var på sydenreise og var strålende fornøyd når jeg våknet og hadde fått gjennomført bukoperasjon og flyttet litt fett til brystene. Jeg hadde lite smerter i etterkant- og var på topptur før to uker etter operasjon. Strålende fornøyd med resultatet. Kirurg Ståle Buhagen er veldig profesjonell, er veldig behagelig og lett å ta opp eventuelle vanskelige spørsmål man lurer på. Anbefales på det sterkeste!
Irene Flood Dalen
Irene Flood Dalen
13. Februar, 2024
Fikk utført brystforstørring med proteser hos Ståle Buhagen, en utrolig dyktig kirurg som ga meg ett fantastisk resultat og nøyaktig hva je hadde sett for meg! Nydelige lokaler, stødige og profesjonelle ansatte fra første stund og bra oppfølging gjorde dette til en god og trygg opplevelse... Anbefaler disse på det sterkeste!!
Randi Baakind
Randi Baakind
29. Januar, 2024
Kirurg Ståle Buhagen og teamet på Klinikk A kan varmt anbefales! Her blir du trygt og profesjonelt tatt i mot. Ståle er tok seg god tid under første konsultasjon slik at valget for hvilket inngrep som passet meg best ble greit å ta. På operasjonsdagen blir jeg igjen møtt av en trygg og hyggelig Ståle, samt de flinke anestesifolka! Fra oppvåkning og videre til jeg kunne reise hjem noen timer senere er det anestesisykepleier Johnny som sørger for alt man trenger, til og med en god latter☺️ Så igjen, varm anbefaling fra meg🤗 Mvh Randi
Nell Richards
Nell Richards
17. Januar, 2024
Amazing and gave full confidence from start to finish. Able to accommodate a surgery date last minute and the consultation gave all the information to go ahead. Results are perfect and follow up consultation went great.
Thomas Gruer Haakonsen
Thomas Gruer Haakonsen
2. Januar, 2024
Jeg var hos Ståle, og har gjort endringer på hele overkroppen. Igjennom hele prosessen har Ståle hjulpet meg og vært tilgjengelig. Jeg er veldig fornøyd og vil absolutt anbefale Klikk-A, fra jeg kom inn døra har alle jeg møtte der både tatt meg godt imot og tatt godt vare på meg. Hjelper også at jeg strålende fornøyd med resultatet
Klinikk A

Kontakt oss for en faglig og individuell tilpasset behandlingsplan

hjelp med åreknuter og behandlinger team klinikk a