Hjem | Plastikkirurgi | Fettsuging

Fettsuging i Oslo - Liposkulptur

Fettsuging er en behandling for permanent fettfjerning. Ved hjelp av tynne kanyler kan vi kontrollert og trygt fjerne fett fra aktuelle områder. Dette krever en erfaren og trygg kirurg.

Fettsuging er en metode som effektivt fjerner fett, og dermed former kroppen. Nettopp det at fettsuging gir mulighet for forming av kroppen forklarer hvorfor begrepet liposkulptur ofte også blir brukt om fettsuging.  På verdensbasis er fettsuging blant de mest utførte plastikkirurgiske inngrepene, og har gjennomgått en stor utvikling de senere årene.

Fettsuging og liposkulptur er permanent fjerning av lokale fettansamlinger, og gjøres med stor presisjon av våre erfarne plastikkirurger. Metoden som brukes er sikker, trygg og gir svært gode og naturlige resultater innen figurforming. Denne formen for plastikkirurgi benyttes for å fjerne lokale fettansamlinger der trening, kosthold eller andre metoder ikke gir tilstrekkelig eller ønsket resultat. De vanligste områdene for fettsuging og liposkulptur er mage, hofte- midje, hals og hake, ryggfolder, bryst (hos kvinner og menn), lår, innside knær, legger og ankler.

Liposkulptur – fettsuging hals-hake og nakke

Fettsuging ved hake og hals

Fettsuging og liposkulptur av hals/hake kan være en god løsning for de som har plager med dobbelthake. Dette gjelder både yngre og eldre mennesker, og hos begge kjønn. Liposkulptur av nakke, såkalt Buffalo Hump, kan korrigeres med liposkulptur og gir et naturlig og tilfredsstillende resultat.

fettsuging mage overkropp

Fettsuging mage, bryst og midje

De vanligste områdene for fettsuging på overkroppen er mage og hofte- midje. Andre områder som kan være aktuelle er bryst (hos menn og noen ganger kvinner), armhule og ryggputer. Liposkulptur korrigerer fettansamlinger i disse områdene, og gir svært ofte tilfredsstillende effekt.

fettsuging lår lårplastikk

Fettsuging lår

Fettsuging og liposkulptur er effektiv behandling for fjerning av fettansamlinger på låret. Noen plages med fettansamlinger på utside lår og innside lår, andre foran og bak på låret. 

Liposkulptur – fettsuging underkropp

Fettsuging underkropp

De vanligste områdene det utføres liposkulptur på underkroppen er innside lår, utside lår, innside knær, legger og ankler. Ved hjelp av liposkulptur korrigeres fettansamlinger i disse områdene, med tilfredsstillende og naturlig effekt.

Finn din kirurg

Hvordan finne din plastikkirurg for fettsuging

Det viktigste før en operasjon som fettsuging er å finne en plastikkirurg du har tillit til. Det kan være vanskelig å orientere seg på nett når det gjelder fettsuging, ettersom dette er en behandlingsform som ikke har vært så godt regulert av norske myndigheter, dessverre. Sørg derfor for å gå til plastikkirurger som er medlem av Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi (NFEP). Da er du sikret at kirurgene er autoriserte plastikkirurger i Norge.

Fettsuging er en operasjon som krever erfaring og kompetanse, og dagens metoder har utviklet seg over lang tid.  Dr. Amland ved Klinikk A har vært en stor del av denne utviklingen, og har blant annet veiledet en doktorgrad innen fagfeltet. Han drev i en årrekke en ren fettsugingsklinikk på Skullerud i Oslo, før han flyttet til større lokaler på Ryen. Samtidig utvidet klinikken tilbudet innen plastikkirurgi, og tilbød det aller meste på markedet. 

Dr. Amland og dr. Buhagen på Klinikk A har bred og lang erfaring med fettsuging. Metodene som benyttes er trygge og solid vitenskapelig dokumentert. På Klinikk A er vi særlig opptatt av to viktige ting: din trygghet og at du er fornøyd med resultatet etter operasjonen.

Dr. Frode Amland

Dr. Frode Amland er blant landets mest erfarne og dyktigste kirurger innen liposkulptur / fettsuging – og har blant annet veiledet en doktorgrad innen feltet.

Dr. Ståle Buhagen

Overlege dr. Ståle Buhagen er spesialist i plastikkirurgi og generell kirurgi.
Han har jobbet med kirurgi siden 2004, både offentlig og privat.

Bestill konsultasjon

Fyll ut skjemaet og vi vil ta kontakt med deg for å avtale tid for konsultajson. 

Praktisk informasjon - fettsuging

Fettsuging fjerner fett permanent

Fettsuging er en effektiv metode for permanent fettfjerning. En erfaren kirurg kan ved hjelp av tynne kanyler og små incisjoner i huden fjerne fettvev på en trygg måte med gode resultater. Fettsuging kan derfor forme kroppen, og kalles derfor også liposkulptur. Områder som ikke lar seg slanke

Områder som kan behandles med fettsuging

De vanligste områdene for fettsuging er blant annet mage, hofte- midje, ryggputer, armhule, utside lår, innside lår, innside knær, forside lår, legg, ankel, overarm, hake og nakke.
Ofte kombineres andre operasjoner også med fettsuging, for eksempel ved oppstramming av hud og muskler på magen (bukplastikk), oppstramming av hud på armer og ben (armplastikk og lårplastikk og ved operasjoner på bryst. Fettet som fjernes kan også gjenbrukes i egen kropp ved såkalt fettransplantasjon. Da blir fettet som ble fjernet ved fettsuging satt tilbake i andre områder i kroppen, for eksempel til brystforstørring med eget fett eller i rumpe (BBL – Brazilian Butt Lift – rumpeløft).

Lipodystrofi - ujevn fordeling av fettvev

Pasienter med lipodystrofi, altså ujevn fordeling av fettvev, kan ha god nytte av fettsuging. Lipodystrofi er en medisinsk tilstand der fettvevet er ulikt fordelt på kroppen. For eksempel kan noen ha mer fett på lår og legger enn på overkroppen, mens andre har større fettansamlinger på armene enn resten av kroppen. Noen har slanke armer og ben, men tydelig mer fett på overkroppen. Ofte har disse pasientene også områder med svært lite fettvev, noe som gjør fettansamlingene mer synlige. Forskjellen i fylde mellom områdene med lipodystrofi og områdene med normal fylde forblir vanligvis uendret, uansett om pasienten går opp eller ned i vekt. Disse «problemområdene» kan for eksempel være under navlen, rundt hofter og midje, eller på utsiden av lårene. Lipodystrofi kan imidlertid ramme nesten hvor som helst på kroppen.

Mange av våre pasienter har prøvd både trening og kosthold over lengre tid, men har ikke oppnådd ønsket resultat. De typiske problemområdene som ofte gjenstår er mage, hofter, midje eller lår. Med fettsuging kan vi permanent fjerne fettvevet i disse områdene.

Medisinske tilstander med ujevn fettfordeling

Det finnes flere medisinske tilstander med ujevn fordeling av underhudsfettet. Dette kan oppstå som følge av skader, etter tidligere kirurgi eller som følge av regelmessig injeksjon av insulin hos diabetespasienter eller spontant som såkalt lipodystrofi, se avsnitt over. Ujevn fettfordeling som følge av disse medisinske tilstandene kan medføre fysiske og plagsomme symptomer i form av inndragninger, vanskeligheter med å finne klær som passer og ujevnheter som vanskeliggjør bruk av vanlige klær. Enkelte slike tilfeller kan også falle inn under tilstander som behandles på offentlig sykehus. Våre kirurger er godt kjent med retningslinjene for offentlig behandling. Pasienter som lurer på om de har offentlig indikasjon for operasjon, kan få en vurdering av våre plastikkirurger. Bestill time her.

Fettsuging kan utføres på flere områder under en og samme operasjon

Fettsuging utføres ofte på flere områder under samme operasjon. Dersom det ligger til rette for det, kan det være gunstig å kombinere områder som grenser til hverandre. Eksempler på dette er forside mage og hofte- midje, innside lår og utside lår eller hake og mage. Det er begrensninger for hvor mange områder som kan fettsuges under samme operasjon. Blir det for store områder vil vi ikke kunne behandle de aktuelle områdene på en forsvarlig måte, med trygge og gode resultater. I de tilfellene må vi dele opp behandlingen i flere operasjoner. Det bør i så fall gå minst to uker mellom hver operasjon. For å avklare hva som kan være aktuelt for den enkelte pasient, anbefaler vi en konsultasjon hos en av våre plastikkirurger. 

Hvordan går du frem dersom du vurderer fettsuging?

Dersom du vurderer fettsuging anbefaler vi en uforpliktende konsultasjon hos en av våre plastikkirurger. Du vil da få informasjon om hvilken behandling som kan være aktuell for deg, hva behandlingen innebærer og hva en behnadling koster. Videre får du svar på de spørsmålene du måtte ha. Dersom du bor langt unna Klinikk A kan vi også avtale Teamskonsultasjon. Bestill time her.

Pris fettsuging

Pris på fettsuging avhenger av hvilket område som skal behandles. Ofte behandles flere områder samtidig. Dersom det er overlappende områder som skal behandles, kan det gi redusert totalpris på de aktuelle områdene. Under en konsultasjon med våre plastikkirurger vil du få svar på hva som kan være aktuelt for deg og hva kostnaden ved en slik behandling kan være. Klikk her for våre priser på plastikkirurgi.

Fettvev kan transplanteres til andre områder på kroppen

Fettvev som fjernes ved hjelp av fettsuging kan transplanteres til andre områder på kroppen. Det betyr at fettvevet kan brukes til å forme andre områder. De vanligste områdene for transplantasjon av fett er forstøring bryst og rumpe, men vi gjør det også ofte for rekonstruksjon etter arr i ansikt og andre steder på kroppen. Fettet blir integrert der det transplanteres, og som for de fleste vil omtrent 70 % av det transplanterte vevet «feste seg». 

Fettets egenskaper gjør at det kan tilføre volum, men det kan også ha hudforbedrende egenskaper. I fettvevet har vi en relativt høy forkomst av stamceller. Nettopp stamcellene har evne til å myke opp arrvev og gir ofte en forbedret hudkvalitet.

Etter en ordinær fettsuging blir fettet som fjernes håndtert som spesialavfall. Det betyr at fettet går til et forbrenningsanlegg og behandles etter strenge regler for avfallshåndtering.

Klikk på linkene for å lese mer om fettransplantasjon til bryst og fettransplantasjon til ansikt.

Hvor utføres operasjonen?

Operasjonen utføres i Klinikk A sine lokaler i Oslo. Vi holder til i delikate lokaler med enkel adkomst både med bil og kollektiv trafikk. Våre operasjonsstuer holder sykehusnivå, med høyeste internasjonale standard.

Hvor lang tid tar en operasjon?

Varigheten av fettsuging varierer avhengig av om det er ett eller flere områder som skal behandles, og om det skal gjøres andre operasjoner samtidig. Under en konsultasjon vil vi kunne informere om forventet varighet av operasjonen.

Kan flere områder fettsuges samtidig?

Ja, det er vanlig å fettsuge flere områder samtidig. Hvilke områder som egner seg for samtidig fettsuging vurderes for hver enkelt pasient. Kostnaden ved operasjonen påvirkes også av om det er flere områder som skal behandles samtidig.

Kan fettvevet komme tilbake etter fettsuging?

Fettsuging er en permanent fjerning av fettvev. Det betyr at de fettcellene som er fjernet vil være borte for alltid. Det vil imidlertid fortsatt være fettceller igjen i området som har blitt behandlet med fettsuging. Det gjenværende vevet vil kunne øke og minske i volum ved eventuell vektøkning eller vektnedgang, men områdene som har blitt fettsugd, vil alltid ha forholdsmessig mindre fylde sammenliknet med før operasjon.

Hvor finner jeg Klinikk A?

Klinikk A ligger på Ryen i Oslo, like ved VW Møller og Porsche Center Oslo. Det er enkel adkomst til Klinikk A, både med buss, bane og bil. Vi holder til i 2. etasje.

Adresse: Enebakkveien 150, trykk her for veibeskrivelse.

Buss: 70 til stoppested Ryenberget

T-bane: nr 4 og nr 5 til holdeplass Ryen

Bil: Gratis parkering på merket plass utenfor hovedingangen.  Det kreves ingen app eller betaling.

Vurderinger

MrJhb82
MrJhb82
24. April, 2024
Jeg er en mann på 41 år, og jeg tok en øvre og nedre øyelokkoperasjon. Fikk god informasjon i forkant, og følte jeg ble godt veiledet gjennom hele prosessen fra første konsultasjon, på operasjonsdag, og til stingene ble tatt en uke etterpå. Jeg har ikke hatt noen komplikasjoner utenom det som er normalt, og anbefaler Klinikk A på det varmeste.
Patricia Lopez
Patricia Lopez
23. April, 2024
Strålende fornøyd med hele opplevelse både før og etter opersjonen Kirurg Ståle Buhagen fantastisk flink i det han driver med. Anbefales på det sterkeste 👍
Marianne Magdal
Marianne Magdal
26. Februar, 2024
Dr. Ståle Buhagen var veldig behagelig under konsultasjonene, lyttet var ærlig og tillitskapende. Jeg fikk god informasjon og er meget fornøyd med alt på Klinikk A.
Sara Maria Nystrand
Sara Maria Nystrand
16. Februar, 2024
Strålende fornøyd med hele opplevelsen. Veldig flott lokale, utrolig hyggelig ansatte. Jeg er super fornøyd både med konsultasjon før inngrepet, selve operasjonsdagen- da drømte jeg at jeg var på sydenreise og var strålende fornøyd når jeg våknet og hadde fått gjennomført bukoperasjon og flyttet litt fett til brystene. Jeg hadde lite smerter i etterkant- og var på topptur før to uker etter operasjon. Strålende fornøyd med resultatet. Kirurg Ståle Buhagen er veldig profesjonell, er veldig behagelig og lett å ta opp eventuelle vanskelige spørsmål man lurer på. Anbefales på det sterkeste!
Irene Flood Dalen
Irene Flood Dalen
13. Februar, 2024
Fikk utført brystforstørring med proteser hos Ståle Buhagen, en utrolig dyktig kirurg som ga meg ett fantastisk resultat og nøyaktig hva je hadde sett for meg! Nydelige lokaler, stødige og profesjonelle ansatte fra første stund og bra oppfølging gjorde dette til en god og trygg opplevelse... Anbefaler disse på det sterkeste!!
Randi Baakind
Randi Baakind
29. Januar, 2024
Kirurg Ståle Buhagen og teamet på Klinikk A kan varmt anbefales! Her blir du trygt og profesjonelt tatt i mot. Ståle er tok seg god tid under første konsultasjon slik at valget for hvilket inngrep som passet meg best ble greit å ta. På operasjonsdagen blir jeg igjen møtt av en trygg og hyggelig Ståle, samt de flinke anestesifolka! Fra oppvåkning og videre til jeg kunne reise hjem noen timer senere er det anestesisykepleier Johnny som sørger for alt man trenger, til og med en god latter☺️ Så igjen, varm anbefaling fra meg🤗 Mvh Randi
Nell Richards
Nell Richards
17. Januar, 2024
Amazing and gave full confidence from start to finish. Able to accommodate a surgery date last minute and the consultation gave all the information to go ahead. Results are perfect and follow up consultation went great.
Thomas Gruer Haakonsen
Thomas Gruer Haakonsen
2. Januar, 2024
Jeg var hos Ståle, og har gjort endringer på hele overkroppen. Igjennom hele prosessen har Ståle hjulpet meg og vært tilgjengelig. Jeg er veldig fornøyd og vil absolutt anbefale Klikk-A, fra jeg kom inn døra har alle jeg møtte der både tatt meg godt imot og tatt godt vare på meg. Hjelper også at jeg strålende fornøyd med resultatet