Revok 50

Ingress ingress ingressingressingressingressingressingressingress

Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst

Bedøvelse

Lokalbedøvelse med sedasjon eller narkose

Nedetid

3-4 dager

Tid på klinikken

Totalt 2-4 timer

Kontroll

Etter 8 dager og etter 6 måneder

Er det behov for ikonliste på kosmetisk? 

tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst osv.

tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst osv.